วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ในการสร้าง e-Portfolio เพื่อ เป็นการบันทึกประวัติการพัฒนาวิชาชีพของครูทุกคน ทั้งปริมาณการสอน เช่น การอบรมออนไลน์ ผลงานการสอนที่ได้จัดทำขึ้น การเข้ารับการอบรมทางไกล  ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นระบบการพัฒนาตัวเอง และ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

การใช้ New Google Sites ในการสร้าง e-Portilio จะทำให้ครูสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองได้อย่างสะดวก และ ง่ายดาย โดยสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก 

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 

  • อุปกรณ์โน้ตบุ๊คที่ลงเบราเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดเรียบร้อยแล้ว
  • บัญชี G Suite for Education หรือ สมัคร gmail.com มาล่วงหน้า 

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน ( 6 ชม) 

วิทยากร โดยวิทยากร Google for Education Cetified Trainer 

เวลารายละเอียด
9:00-10.30การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย New Google Sites ทำความรู้จักกับเมนูต่าง ๆ บน New Google Sites การสร้างเมนูบน New Google Sites 
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม เปลี่ยนสี เปลี่ยนธีม 
12:00-13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30การใส่ข้อมูลประวัติ เกียรติบัตร รูปภาพ การใส่เนื้อหาอื่น ๆ 
14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:00การนำแบบฟอร์ม Google Form, Youtube แทรกลงในเว็บไซต์การสร้าง Link สั้นสำหรับเว็บไซต์การตั้งค่าการแบ่งปันเว็บไซต์ 

ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก - เป็นผู้จัดการโครงการการนำ Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย - เป็น Google Certified Trainer และผ่านการอบรมด้าน Google Earth for Education