คำนิยม

จากการที่ได้ร่วมงานกับน้องเก๋ ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ทำไห้ได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่มุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกขั้นตอน ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ด้วยความเป็นกันเองของน้อง ความเป็นกัลยาณมิตร ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ความสดใสร่าเริง และความสามารถที่น้องมี ทำให้คนที่ทำงานด้วยพลอยได้รับการพัฒนาไปด้วยโดยไม่ต้องสอน น้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานดีมาก และมีทัศนคติที่ดี มีครั้งหนึ่งเคยปรึกษาน้องว่า "มีวิธีลบอคติของคนในโครงการที่เริ่มรู้สึกไม่ดีกับโครงการไหม เขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่า จี้จัง เข้มจัง งานฉันเยอะนะ ไม่อยากมีภาระเพิ่มนะ พี่สังเกตว่ามีครูแบบนี้ 2 คนเป็นอย่างต่ำ" ชอบคำตอบน้องมาก น้องบอกว่า "ไม่มีวิธีการลบค่ะ มีแต่เพิ่มสิ่งดีๆเข้าไป และพอมีคนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งดีๆ มากพอ คนกลุ่มนี้ก็จะปรับตัวค่ะ" ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มารู้จักและทำงานด้วยกันกับกัลยาณมิตรแบบนี้ ครูวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัด สระบุรี

คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล หรือ คุณเก๋ หรืออาจารย์เก๋ นับเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้ให้ความช่วยเหลือแนะนำ และรับเป็นวิทยากรช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ มาโดยตลอด ทั้งยังเป็นกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดี และอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง จนอาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนชั้นนำในประเทศไทยที่เป็นต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ แทบไม่มีแห่งใดที่ไม่รู้จักคุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล หรืออาจารย์เก๋ ก็ว่าได้ เพระโรงเรียนเล่านั้นล้วนเคยได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือเทคนิควิธีการ อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง มาแล้วนั่นเอง โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เช่นกัน มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคุณจารณี สินชัยโรจน์กุล เป็นวิทยากรชี้แนะ และเป็นพี่เลี้ยง ให้แก่ครูแกนนำของโรงเรียน จำนวน 8 คน เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) ของ Apple ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรการศึกษา (สคบศ.) ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรที่โรงเรียนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง ด้วยบุคลิกที่ร่าเริงแจ่มใสและอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่งทำให้เป็นที่รักของคณะครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเป็นอย่างยิ่ง กระผมและคณะครูจึงขอขอบคุณและขอชมเชย คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ได้ให้ความรู้ ทักษะ รวมทั้งชี้แนะ ให้กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะดำเนินงานตามโครงการให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียนรวมทั้งแนวทาง การจัดการศึกษาในยุดสมัยใหม่อย่างแท้จริง นายชาตรี อัตรสุขบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเก๋ที่ได้ให้มาเขียนคำนิยมนี้คะ ส่วนตัวแล้วตอนที่ได้เริ่มงานกับครูเก๋ ก็รู้สึกประทับใจอยู่แล้วคะ ครูเก๋มีความดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ต่อการให้คำปรึกษาในด้านการทำiTunesU และด้านการให้คำแนะนำในการนำApplication ต่างๆไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ครูเก๋จะคอยติดตาม แนะนำอยู่เสมอ เห็นถึงความทุ่มเททางด้านแรงกายและแรงใจที่ครูเก๋มีให้ตัวหนู และทางโรงเรียนมากๆคะ ซึ่งครูเก๋จะต้องดูแลคุณครูหลายๆท่าน แต่ละท่านก็สอนวิชาแตกต่างกันออกไป ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆ เห็นใจครูเก๋เลยคะ แต่ครูเก๋ก็มีความตั้งใจ สตรองและสุดยอดมากคะ จนแรกๆที่ได้เริ่มเรียนรู้จากครูเก๋ในการทำคอร์สในiTunesU เพื่อนำไปใช้สอนให้กับนักเรียน พอเริ่มทำได้นิดหน่อย ทางครูเก๋ก็ได้แนะนำให้ทำคอร์สขึ้น DLIT ซึ่งตอนแรกคิดว่าคงเหมือนทำคอร์สปกติ ก็ลองๆทำไป แต่ที่ไหนได้ การทำคอร์สสาธารณะนั้นมีอะไรที่ต้องคำนึงหลายๆอย่าง แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหา ทางครูเก๋เองได้เป็นผู้ช่วยในคอร์ส ช่วยตรวจสอบในเรื่องของลิขสิทธิ์ ช่วยเพิ่มเติมเสริมสื่อที่น่าสนใจเข้าไปในคอร์ส จนทำให้คอร์สแรกของตัวหนูเองนั้นได้ขึ้น DLIT ทำให้ได้รับการเป็นครูต้นแบบการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนด้วย iTunesU รุ่นที่ 1 และไม่ใช่แค่ตัวหนูเองเท่านั้นที้รับเป็นครูต้นแบบ แต่ครูเก๋ก็ได้ช่วยครูที่โรงเรียนอีก 9 ท่านที่ให้ได้มีคอร์สขึ้น DLIT ซึ่งเห็นถึงความทุ่มเท และความตั้งใจของครูเก๋มากๆคะ ซึ่งความสำเร็จในขั้นนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าไม่มีครูเก๋ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนนครสวรรค์ของเราคะ การที่ได้เรียนรู้กับครูเก๋นั้น ถือว่าทำให้ครูคนหนึ่งที่มีวิธีการสอนแบบเดิมคือตอนแรกสอนตามหลักสูตรในหนังสือเรียน มีกิจกรรมการทดลอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ได้เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ให้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนจากครูที่เป็นผู้ให้ความรู้ เปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยการคอยสนับสนุนให้นักเรียนแทน มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ นำสื่อและเทคโนโลยี หรือนำการใช้ iPad ที่มีอยู่ในมือคุณครูมาปรับในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ทำให้วิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป ทั้งนี้ต้องขอบคุณครูเก๋มากๆ ที่ให้คุณครูคนนี้ได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองและนักเรียนให้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน (ครูแพรว)
ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์

ในช่วงระยะเวลาไม่ยาวนัก คณะครูโรงเรียนพญาไท ได้รู้จักกับ น้องเก๋ จารุณี ซึ่งพวกเราทราบเพียงแต่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งซึ่งจะ มาดูแลช่วยเหลือให้บรรดาครูๆที่อาสาสมัคร สร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เครื่อง Apple เท่าที่ทราบในเบื้องต้น สพฐ. ให้การสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในทุกวิชาให้กับนักเรียน มีคุณครูหลายท่านเสียสละเวลา สมัครเข้าเรียนรู้ ดิฉันก็เป็นครูคนหนึ่ง ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างครูพญาไท กับวิทยากรจาก Apple น้องเก๋ จารุณี เป็นหนึ่งในวิทยากรคณะนี้ ซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะทำให้ครูพญาไท มีชิ้นงานคือสื่อไปพัฒนานักเรียน หากจะถามถึงความประทับใจที่ดิฉันมีต่อน้องเก๋ จารุณี ดิฉันประทับใจมากในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการที่จะพยายามนัดครูทุกคนเพื่อ หาเวลามาช่วยแนะนำการใช้ App ต่างๆเพื่อให้พวกเราได้สร้างสื่อได้ มีความ มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ แม้บางครั้งเข้ามาในโรงเรียนเพื่อเตรียมให้ความรู้เตรียมต่องานให้ครู แต่ครู ติดสอนบ้าง ไปประชุมสัมมนาบ้างและทำงานอื่นๆบ้าง วันแล้ววันเล่าน้องเก๋ จารุณี พยายามมานัด สอนได้คนเดียวก็สอน เรียกว่าตัวต่อตัว มีความเป็นกันเองเหมื่อนเป็นญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา น้องเก๋ จารุณี เข้ามาในโรงเรียนพญาไทเพื่อรอเวลาว่างของคุณครูทั้งหลาย จนเด็กนักเรียนของเรา เข้าใจว่าเป็นคุณครูคนใหม่ในโรงเรียนพญาไท น้องเก๋ จารุณี มี ทั้งความรู้ ความสามารถ อัธยาศัย ไมตรี มิตรภาพสร้างความอบอุ่นให้กับคุณครูทุกคนจนในที่สุด พวกเราครูพญาไทก็ได้ผลงานตามที่พวกเราปรารถนา หากเราไม่มีน้องน้องเก๋ จารุณี ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ชี้แนะ ผลงานคงไม่ออกมาและไม่เสร็จอย่างแน่นอน ในโอกาสนี้ดิฉันในนามของผู้สมัครเข้าฝึกปฎิบัติการสร้างสื่อ ICT เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนต้องขอขอบคุณ น้องเก๋ จารุณี และคณะทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการทำงานตลอดไป นางเตือนใจ วสเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท

ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ครูที่เป็นทั้งน้องสาวและเพื่อน คือ ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ครูโรงเรียนนครสวรรค์พัฒนาตนเองเพื่อจะเป็นครูในศตวรรษที่ 21ทั้งความรู้เทคนิค วิธีการ ที่ครูเก๋ได้ถ่ายทอดให้พวกเรานั้น ไม่สามารถหาอ่านได้ในตำราทั่วไป ขอขอบคุณที่ทุ่มเทพัฒนาเหล่าเรือจ้างอย่างพวกเรา ขอบคุณที่สุดค่ะ ครูสมพิศ สะบายแท้
ครูชำนาญการ โรงเรียนนครสวรรค์

ผมมีโอกาสรู้จักและทำงานร่วมกับคุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ตั้งแต่ ปี 2556ในโอกาสที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับ บริษัท google ประเทศไทย โดยมีคุณเก๋ เป็น Project manager เพื่อดำเนินโครงการร่วมกับทางโรงเรียน คุณเก๋เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ในฐานะของเลิร์นเนอร์หรือผู้เรียนรู้ คุณเก๋ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะค้นคว้าและแบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ แก่เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง เห็นได้จากการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่น การเข้าเรียนรู้ในคอร์สฝึกอบรม ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะเพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตรในสาขาที่ตนเองสนใจ ฯลฯ ในส่วนของบทบาทการเป็นเทรนเนอร์ ด้วยบุคลิกที่ร่าเริง แจ่มใส เป็นกันเอง มีความกระตือรือร้นในการดำเนินการอบรม ส่งผลให้ กิจกรรมที่จัดให้ผู้เข้าอบรมแต่ละครั้งของเทรนเนอร์เก๋มีความน่าสนใจ สนุกสนาน และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมด้วยดีเสมอมา ผมในฐานะของครูที่อยู่ในวงการเทคโนโลยี รู้สึกยินดีที่วงการศึกษามีคนรุ่นใหม่ที่เก่งทั้งเทคโนโลยี และมีความสนใจ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการเรียนการสอน ครูสวรรค์ ดวงมณี
ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

back