แอพกระดาน Whiteboard และทำเป็นวีดิโอได้ 

 

Apps รูป คำอธิบาย
1 ShowMe Interactive Whiteboard  
สร้างงานนำเสนอ โดยสามารถวาดและใส่ภาพ สามารถทำเป็นวีดีโอนำเสนอได้

ตัวนี้จะฟรี แต่อาจจะดีไม่สู่ตัวที่เสียเงินตัวอื่น ๆ

2 Notability

แอพนี้มีค่าใช้จ่าย

 
สำหรับการจดโน้ตได้สะดวก ผู้เรียนสามารถทำการโน้ตเป็นรูปภาพ หรือ ตัวอักษรก็ได้
3 Doodle Cast Pro

แอพนี้มีค่าใช้จ่าย

 
สร้างงานนำเสนอ โดยสามารถวาดและใส่ภาพ สามารถทำเป็นวีดีโอนำเสนอได้
4 Explain everything SV

แอพนี้มีค่าใช้จ่าย

สร้างงานนำเสนอ โดยสามารถวาดและใส่ภาพ สามารถทำเป็นวีดีโอนำเสนอได้ พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ด้วย (เฉพาะตัวที่เป็น SV )

ถ้าเป็น Explain Everything แบบ Classic จะไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ และราคาจะถูกกว่าตัว SV

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer