แอพกระดาน Whiteboard และทำเป็นวีดิโอได้ 

 

Apps รูป คำอธิบาย
1 ShowMe Interactive Whiteboard  
สร้างงานนำเสนอ โดยสามารถวาดและใส่ภาพ สามารถทำเป็นวีดีโอนำเสนอได้

ตัวนี้จะฟรี แต่อาจจะดีไม่สู่ตัวที่เสียเงินตัวอื่น ๆ

2 Notability

แอพนี้มีค่าใช้จ่าย

 
สำหรับการจดโน้ตได้สะดวก ผู้เรียนสามารถทำการโน้ตเป็นรูปภาพ หรือ ตัวอักษรก็ได้
3 Doodle Cast Pro

แอพนี้มีค่าใช้จ่าย

 
สร้างงานนำเสนอ โดยสามารถวาดและใส่ภาพ สามารถทำเป็นวีดีโอนำเสนอได้
4 Explain everything SV

แอพนี้มีค่าใช้จ่าย

สร้างงานนำเสนอ โดยสามารถวาดและใส่ภาพ สามารถทำเป็นวีดีโอนำเสนอได้ พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ด้วย (เฉพาะตัวที่เป็น SV )

ถ้าเป็น Explain Everything แบบ Classic จะไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ และราคาจะถูกกว่าตัว SV

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider