นักเรียน นักศึกษา เค้าจะได้ใช้เครื่องมือ Digital ในชีวิตจริงตอนไหนบ้าง

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer