ไวท์บอร์ดเว็บไซต์ Awwapp ช่วยให้เรา ใช้ไวท์บอร์ดเสมือนจริง เราสามารถเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เรา หรือ iPad หรือ มือถือ ของเราให้เป็นกระดานไวท์บอร์ทได้เลย สะดวกสบาย 

 1. เข้าเว็บไซต์ awwapp.com
 2. คลิ๊กที่ Start drawing
 3. ตั้งชื่อกระดานของเรา
 4. เริ่มต้นการเขียนกระดาน
 5. คลิ๊กที่ปุ่มดินสอ
 6. เลือกรูปแบบการเขียนมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ Pen Marker Line
 7. เลือกขนาดของเส้น
 8. คลิ๊กจานสี และ เลือกสีของเส้นที่จะเขียนตามต้องการ 
 9. คลิ๊กที่รูปกรรไกรที่ซ้ายมือเพื่อเลือกรูปแบบการลบ
 10. การลบมี 3 รูปแบบดังภาพ
  1. รูปยางลบ (Eraser)ลากเพื่อลบ
  2. รูปกรรไกร (Scissors) เลือกตัดบางส่วนที่ต้องการลบ
  3. รูปถังขยะ (Clear) ลบทั้งกระดาน
 11. การพิมพ์อักษรบนกระดานให้คลิ๊กที่ตัว Aa
 12. คลิ๊กหนึ่งครั้งบนกระดานเพื่อสีและขนาดตัวอักษร
 13. ดับเบิ้ลคลิ๊กบนกระดานเพื่อพิมพ์อักษรที่ต้องการ
 14. คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่ออัฟโหลดไฟล์ต่างๆ เช่นไฟล์รูปภาพ มาไว้บนกระดาน ซึ่งดีมากๆ แปลว่าเราก็สามารถเขียน วาดรูป วาดวงกลมต่างๆ บนรูปภาพได้เลย เพราะบางทีเราก็อยากจะเน้นบางจุดในรูปภาพ
 15. คลิ๊กที่ Export board เพื่อ Download กระดานเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ (Image)  
 16. คลิ๊กที่ Collaborate เพื่อแชร์กระดาน
 17. เลือกรูปแบบการแชร์
  1. Allow everyone to draw ผู้ได้รับการแชร์สามารถแก้ไขกระดานได้
  2. Aloow everyone to view ผู้ได้รับการแชร์สามารถดูกระดานได้เท่านั้น
  3. Share a copy for each user ส่งสำเนากระดานให้ผู้รับแต่ละคน
 18. กรอก email
 19. คลิ๊ก Send invite
ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก - เป็นผู้จัดการโครงการการนำ Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย - เป็น Google Certified Trainer และผ่านการอบรมด้าน Google Earth for Education