เคยมั้ยที่อ่านบทความหลาย ๆ บทความพอเปิดกลับมาอีกทีจำไม่ได้ว่าประเด็นสำคัญของบทความนี้อยู่ตรงไหน Weava ช่วยท่านได้ เพราะ Weava สามารถ hightlight ข้อความที่สำคัญ ทำให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

ด้วย WEAVA คุณสามารถ:
➤ ไฮไลท์เว็บไซต์และ PDF ที่มีหลายสี และสร้างคำอธิบายประกอบ กลับมาดูอีกครั้งได้ด้วยคลิกเดียว
➤ จัดระเบียบไฮไลท์ของคุณลงในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย
➤สร้างการอ้างอิงโดยอัตโนมัติสำหรับไฮไลท์ของคุณ
➤ เข้าถึงไฮไลท์ของคุณได้ทุกที่ ไฮไลท์และบันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์

  1. ใช้ Google Chrome เข้าเว็บ Chrome เว็บสโตร์
  2. เพิ่มส่วนขยาย Weava

เพิ่มส่วนขยาย Weava

Add extension

ทำการ Sign up Weava

เลือกบทความที่ต้องการ

ทำการ hight light ข้อมูลที่ต้องการ

คลิกขวา เลือก Weava Hight light แล้วเลือก Hightlight

สามารถเลือกสี hight light ได้ 5 สี

สามารถใส่ comment ข้อความที่ hight lingt ได้

เมื่อต้องการดูข้อมูลที่ทำการ hightlight ให้เข้าไปที่ weavatools.com

แล้วทำการ Sign in

จะมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่า มีการ hightlight ข้อความไปกี่ hightlight

ถ้าต้องการดูข้อความที่ hightlight ให้คลิกไปที่เปิดที่มุมขวาตามรูป

ก็จะแสดงข้อความ hightlight ที่เคย hightlight ไว้ขึ้นมา

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer