เรื่องเล่าจาก ผอ.

ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนวัด เรานะจัดการศึกษากันที่วัด คนภายนอกจะมองว่าไม่ทันสมัยหรือเปล่า ไม่มีคุณภาพหรือเปล่า ซึ่งโลกได้หมุนไปตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ คงจะไม่สามารถตอบโจทย์พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้ เราต้องหากลยุทธในการพัฒนา โรงเรียนก็ดี ผู้เรียนก็ดี ให้ตอบโจทย์มากกว่านี้ ในปี 2556 ทางโรงเรียนได้นำ Google for Education เข้ามาใช้โดยมีตัวช่วยก็คือ Chromebook นะครับ มาเป็นตัวเชื่อมในการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน 

รูปแบบการสอนของคุณครู

คุณครูทุกคนก็ได้นำเอา Googel Classroom ไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนุกแล้วก็สนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะ ฟังชั่นที่มีนะคะก็ช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาตามขีดความสามารถของเด็ก ๆ 

เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนก็ยังพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ประสบการณ์ที่ดีของนักเรียน 

บางครั้งเวลาเรียนอยู่ในห้องเรียนหนูก็จดตามคุณครูไม่ทัน แต่ว่าตอนนี้หนูสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ค่ะกี่ครั้งก็ได้

ประสบการณ์ที่ดีของนักเรียน

เวลาเรียนในห้องก็จะมีคำศัพท์ที่หนูไม่รู้ พอหนูมาเรียนใน Google Meet หนูก็สามารถเปิดแคปชั่นแล้วก็เอาคำศัพท์ ที่หนูไม่เข้าใจไปแปลใน Google Translate ทำให้หนูเข้าใจในบทเรียนนั้นมากขึ้น

บทสรุปจาก ผอ.

เด็กนักเรียนของเรามีคุณภาพเพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็มีที่เรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเราได้พัฒนามาไกลมากกว่าที่ผ่านมา เราเชื่อว่าความสามารถของครูเราที่มีพร้อมกับเทคโนโลยีที่มาช่วยยกระดับการเรียนรู้สร้างนิยามใหม่ให้กับโรงเรียนของเรา 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer