แอพ  the Human Body เป็นแอพสำหรับเรียนรู้ด้านร่างกายมนุษย์ ระบบต่าง ๆ 

iOS Version ฟรี (Lite) : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-lite/id957148293?mt=8

iOS : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-by-tinybop/id682046579?mt=8

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer