แอพ  the Human Body เป็นแอพสำหรับเรียนรู้ด้านร่างกายมนุษย์ ระบบต่าง ๆ 

iOS Version ฟรี (Lite) : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-lite/id957148293?mt=8

iOS : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-by-tinybop/id682046579?mt=8

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider