แอพ  the Human Body เป็นแอพสำหรับเรียนรู้ด้านร่างกายมนุษย์ ระบบต่าง ๆ 

iOS Version ฟรี (Lite) : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-lite/id957148293?mt=8

iOS : https://itunes.apple.com/us/app/the-human-body-by-tinybop/id682046579?mt=8

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator