โหลดฟอนท์บน iPad OS

ขอบคุณข้อมูลจากทีม iPhone Mod https://youtu.be/WwC00epygk8

เข้าจาก Safari ใน iPad แตะที่ฟอนต์ที่ต้องการโหลด

แตะ Allow (อนุญาต)

มาที่Setting(การตั้งค่า) จะปรากฏเมนู Profile Download และขึ้นให้เรา Install ( ติดตั้ง) แตะที่ Install

ระบบจะขอให้เราใส่ Passcode ให้ใส่ลงไป

แตะที่ Next

แตะที่ Install

แตะ Done เป็นอันเสร็จสิ้น การติดตั้ง

หลังจากนั้นเวลาเราใช้โปรแกรมเช่น Keynote / Pages ซึ่งเป็นแอปสำหรับการทำงานนำเสนอ ก็จะปรากฏ Font ที่เราติดตั้งอยู่ ก็สามารถใช้งาน Font ได้แล้ว

วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุก Font แต่เท่าที่มีอยู่ใน List ก็เยอะอยู่เหมือนกัน

อีกวิธีการในการติดตั้ง Font อาจจะต้องไปโหลดแอป Anyfont มีค่าใช้จ่ายในการโหลดแอปอื่นๆ ค่ะ

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer