โหลดฟอนท์บน iPad OS

ขอบคุณข้อมูลจากทีม iPhone Mod https://youtu.be/WwC00epygk8

เข้าจาก Safari ใน iPad แตะที่ฟอนต์ที่ต้องการโหลด

แตะ Allow (อนุญาต)

มาที่Setting(การตั้งค่า) จะปรากฏเมนู Profile Download และขึ้นให้เรา Install ( ติดตั้ง) แตะที่ Install

ระบบจะขอให้เราใส่ Passcode ให้ใส่ลงไป

แตะที่ Next

แตะที่ Install

แตะ Done เป็นอันเสร็จสิ้น การติดตั้ง

หลังจากนั้นเวลาเราใช้โปรแกรมเช่น Keynote / Pages ซึ่งเป็นแอปสำหรับการทำงานนำเสนอ ก็จะปรากฏ Font ที่เราติดตั้งอยู่ ก็สามารถใช้งาน Font ได้แล้ว

วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุก Font แต่เท่าที่มีอยู่ใน List ก็เยอะอยู่เหมือนกัน

อีกวิธีการในการติดตั้ง Font อาจจะต้องไปโหลดแอป Anyfont มีค่าใช้จ่ายในการโหลดแอปอื่นๆ ค่ะ

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer