สำหรับคุณครูที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน แต่แอพ Mindmap ต่าง ๆที่เราค้นหา ไม่ตรงกับที่ต้องการเลย แนะนำว่าอาจจะลองทำเทมเพลตให้ผู้เรียน อาจจะใช้แอพ Keynote ในการสร้างได้

สำหรับเทมเพลตตัวอย่างทางเก๋ได้ลองทำมาให้ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่ใส่ไว้ด้านล่างนะคะ

 

ดาวน์โหลด Cause-Effect Diagram 

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider