สำหรับคุณครูที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน แต่แอพ Mindmap ต่าง ๆที่เราค้นหา ไม่ตรงกับที่ต้องการเลย แนะนำว่าอาจจะลองทำเทมเพลตให้ผู้เรียน อาจจะใช้แอพ Keynote ในการสร้างได้

สำหรับเทมเพลตตัวอย่างทางเก๋ได้ลองทำมาให้ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่ใส่ไว้ด้านล่างนะคะ

 

ดาวน์โหลด Cause-Effect Diagram 

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator