สำหรับคุณครูที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน แต่แอพ Mindmap ต่าง ๆที่เราค้นหา ไม่ตรงกับที่ต้องการเลย แนะนำว่าอาจจะลองทำเทมเพลตให้ผู้เรียน อาจจะใช้แอพ Keynote ในการสร้างได้

สำหรับเทมเพลตตัวอย่างทางเก๋ได้ลองทำมาให้ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่ใส่ไว้ด้านล่างนะคะ

 

ดาวน์โหลด Cause-Effect Diagram 

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator