บรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 26 กค 59

บรรยายให้กับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 26 กค 59

back