“STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ….ข้อมูลจาก : http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

สำหรับ เมืองไทย จะเห็นว่ามีความสนใจที่จะนำ STEM มาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นวันนี้จึงได้มีการพยายามรวบรวมแอพที่ครูสามารถดึงไปใช้ในวิชา STEM แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาอีกทีนึงด้วยว่าจะเลือกใช้แอพอะไร และ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

แอพสำหรับการใช้งานวิชา STEM

 1. Science360 free : แอพจากองค์กร National Science Foundation สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
 2. Pocket Universe: Virtual Sky Astronomy  : 99 baht : แอพดาราศาสตร์
 3. Frog Dissection 139baht : แอพผ่ากบ
 4. 3D Brain by Cold Spring Harbor Laboratory :  free : แอพสำหรับศึกษาด้านหน้าที่ของสมอง สมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนจะนำไปสู่การเจ็บป่วยได้อย่างไร
 5. Molecules Free
 6. Touch Physics 1.99$
 7. FingerCAD HD : 179Baht : แอพเกี่ยวกับ CAD สำหรับการวาดรูปในเชิงเทคนิค สามารถวาดบ้าน สะพาน รูปร่างทางเรขาคณิต เหมาะสำหรับ นักเรียน สถาปนิก นักออกแบบ ฯลฯ
 8. Geometry Stash : 69 Baht : สำหรับการศึกษาทฤษฎีทางด้านเรขาคณิต
 9. Fractals : Free : แฟร็กทัล (วัตถุทางเรขาคณิต)
 10. KineMath by EquationPlotter : 279 Baht : เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นลักษณะ Interactive ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ เช่น แคลลูลัส สมการ การพล็อตกราฟ
 11. Mathway – Math Problem Solver : Free : แอพที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 12. Free Graphing Calculator : Free : การคำนวนด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Calculator)  การวาดกราฟ การแปลงค่าต่าง ๆ
 13. TinkerBox HD by Autodesk Inc. : Free : เกมสำหรับการเรียนรู้ฟิสิกส์  มีคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม และ วิทยาศาสตร์
 14. The Everything Machine by Tinybop  : 129 baht  : เป็นการใช้ภาษา Visual Programming ง่ายๆ สำหรับการควบควมฮาร์ดแวร์ และ เซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ สามารถเรียนรู้การสร้างแสงสว่าง การสร้างกล้องคาเลโดสโคป ฯลฯ
 15. Skyscrapers by Tinybop : 99baht : แอพสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องปัจจัยต่าง ๆ สำหรับการสร้าง ตึกระฟ้า (Skyscraper) ตัวอย่างเช่น ดินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตึกอย่างไร
 16. Simple Machines by Tinybop : 129 Baht : การทดลองเรื่องคาน รอก
 17. The Robot Factory by Tinybop  : 149 Baht : แอพสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ ทดสอบหุ่นยนต์ นักเรียนสามารถเริ่มต้นเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้
 18.  isosceles : geometry sketchpad : Free : แอพสำหรับการศึกษาเรื่องเรขาคณิต สามารถวาด และ แทรกรูปต่าง ๆ
 19. My Grapher : 35 Baht : การคำนวนที่เกี่ยวกับกราฟ เหมาะสำหรับ พีชคณิต แคลคูลัส และ ตรีโกณมิติ
 20. The Rock Cycle  Free : แอพที่เกี่ยวเรื่องราวของหิน ที่ทำออกมาในรูปแบบสื่ออินเทอแอคทีพ
 21.  Projectile  35 Baht :  เป็นแอพสอนการเคลื่อนที่แบบ Projectile แอพนี้เหมาะกับนักเรียนระดับม.ปลาย และ มหาวิทยาลัยที่เรียนเรื่อง Projectile ในวิชาฟิสิกส์
 22.  iPhysics  (สูตรฟิสิกส์) by Thtipong Wongsatho : Free : แอพรวบรวมสูตรวิชาฟิสิกส์ ม4-ม6
 23. Easy-UnitConverter by Hosys : Free : แอพสำหรับการแปลงค่า Unit ต่าง ๆ
 24. Stephen Hawking’s Snapshots of the Universe by Random House LLC : 69 Baht : แอพเกี่ยวกับระบบจักรวาล กฎต่าง ๆ ในจักรวาล
 25. IPeriodic :  ตารางธาตุ  by Thitipong Wongsatho : แอพตารางธาตุ พร้อมเทคนิคการท่องจำ เป็นภาษาไทย
 26. Periodic Table of the Elements : Free : แอพสำหรับศึกษาตารางธาตุ
 27. Periodic Table+ (Lite)
 28. QuakeFeed Earthquake Map, Alerts and News – World Earthquakes Displayed on Esri Maps : Free :
 29. Celestron SkyPortal : Free
 30. Pluto Safari : Free :
 31. Mars Globe : Free : แอพสำหรับท่องไปในโลกของ ดาวอังคาร
 32.  Moon Tours : Free : แอพสำหรับท่องไปในดวงจันทร์
 33. Mars Images by Powellware : Free : แอพสำหรับศึกษาภาพ 3D ของดาวอังคาร
 34. Space Place Prime  by Nasa :Free : แอพของน่าซ่า ที่ทำมาเพื่อรวบรวมข้อมูลบนอวกาศ มีเนื้อหาอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
 35. Cosmic Discoveries  by American Museum of Natural History : Free : แอพของพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา รวบรวมรูปภาพต่าง ๆ บน
 36. NASA/JPL Images  by Amanda Gates : free : แอพรวบรวมรูปภาพ ที่มีความละเอียดสูงจากเว็บ Nasa/JPL
 37. Space365 by Nasa :free : แอพที่รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของนาซ่า เช่น การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของนีล อาร์มสตรอง NASA by Nasa :free : แอพของนาซ่าที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ วิดีทัศน์ และ ภารกิจสำคัญ ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนาซ่า
 38. SkyORB by Realtech VR : free : แอพสำหรับศึกษาดาวเคราะห์ และ ดวงอาทิตย์ในรูปแบบ 3 มิติ
 39. NASA Visualization Explorer by NASA : Free : แอพของนาซ่าสำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในอวกาศ
 40.  Just Science by Navim Group : Free : สำหรับศึกษาเรื่อง Climate Change ศึกษาอุณหภูมิของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี คศ 1800 – 2009
 41. Physics!  by Erway Software : Free :  แอพทางด้านฟิสิกส์ สำหรับการคำนวนค่าต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เช่น Force, Mass , Acceleration, Momentum, Mass and Velocity
 42. Geometry! by Erway Software : Free : แอพสำหรับเรขาคณิต เพื่อการคำนวนหาต่าง ๆ
 43.  Simduino by Derek Knight :  69 Baht : แอพสำหรับการเรียน Programming และ ด้านไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน
 44. How to Make Electricity: Lite : Free : แอพสำหรับการเรียนรู้การสร้างกระแสไฟฟ้าแบบสนุก ๆ
 45. Electronics Engineering Toolkit : Free :
 46. Project Noah by Networked Organism : Free : แอพสำหรับการเรียนรู้สัตว์ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
 47. National Wildlife Refuges: Chesapeake Bay : Free : แอพเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า
 48. Vector Victor by Very Alien Productions, LLC : 69 baht : สามารถสร้าง Vector (เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง) โดยการใส่ค่าลงไปในตาราง
 49. MathKit – Math Solver & Physics Calculator : Free : สำหรับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์
 50. Parobola : Free :  เรียนรู้เรื่องพาราโบล่า
 51. Graph by VVI
 52. Exploriments: Electricity – Simple Electrical Circuits in Series, Parallel and Combination by IL&FS Education and Technology Services Ltd. :  69 baht
 53. Venn Diagram by International Reading Association
 54. QVprep Lite Science Physics Grade 9 10 by PJP Consulting LLC
 55. Pro Darts 2014 by iWare Designs Ltd.
 56. VideoScience by Object Enterprises
 57. Forms of Energy HD by Sprout Labs, LLC
 58. Exploriments: Linear Motion – Motion Graphs by IL&FS Education and Technology Services Ltd. :  69 บาท
 59. Exploriments: Linear Motion – Area under Speed and Velocity Curves by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69 บาท :
 60. Exploriments: Vectors – Addition and Resolution by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69 บาท
 61. Step2Step Physics LITE by Nerd Island Studios, LLC
 62. Tone Generator Pro by Performance Audio : 35 baht
 63. Color Uncovered by Exploratorium
 64. Gravity Lab – Space Physics Simulator by Fjord42 : 35 baht
 65. Exploriments: Electrostatics – Coulomb’s Law by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 99baht
 66. iCircuit by Krueger Systems, Inc. : 349 baht
 67. Building Serial Circuits by SEBIT EGITIM VE BILGI TEKNOLOJILERI A S : 35baht
 68. Building Parallel Circuits by SEBIT EGITIM VE BILGI TEKNOLOJILERI A S : 35baht
 69. Semanoor Physics Formula by Semanoor International : 35baht
 70. Loughborough Wave Lab by Daniel Browne
 71. Bubble Spectrum HD by Bubble Imagineering Inc. : 99baht
 72. Light Lab by Carl Zeiss AG
 73. Newton’s Cradle for iPad by Logic Consulting LLC
 74. Vernier Video Physics by Vernier Software & Technology : 179baht
 75. Interactive Axes by Warm Me U
 76. SimPhysics by SimInsights Inc. :
 77. Exploriments: Light – Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69baht :
 78. Exploriments : Electricity – Ohm’s Law and Resistance of Devices in Electrical Circuits by IL&FS Education and Technology Services Ltd.
 79. Charge in a Magnetic Field – Learn Physics the Easiest Way by Designmate (I) Pvt. Ltd. : 35baht :
 80. Circuit Playground by Adafruit Industries : 99baht
 81. SimplePhysics by Jundroo, LLC : 69baht
 82. Vernier Video Physics by Vernier Software & Technology : Free
 83. Sound Uncovered by Exploratorium : Free :
 84. Sector 33 by NASA :  Free :
 85. Orbit Architect by a.i. solutions, Inc. : Free
 86. Electrostatic Fields by EnigmoiDesign : Free :
 87. Algodoo by Algoryx Simulation AB : 179baht
 88. Building Atoms, Ions, and Isotopes HD Lite by Carolina Biological Supply Free :
 89. Quadratic Formula Solver by Ryan Ashcraft : Free :
 90. Merck PTE by Merck KGaA : Free :
 91. HudsonAlpha iCell  : Free :
 92. The Virtual Bacterial ID Lab :Free :
 93. Gene Screen  : Free :
 94. Click and Learn By Howard Hughes Medical Institute : Free :  แอพสำหรับวิชาชีววิท
 95. Virtual Cell Animations : Free :
 96. Star Walk 2  : 2.99 : แอพด้านดาราศาสตร์
 97. DIY Sun Science : Free :
 98. DIY Human body : Free : 
 99. Know your body : Free :
 100. Tree book  : Free :

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ :

http://www.educatorstechnology.com/2014/10/top-60-ipad-apps-for-teaching-steam.html

http://www.weareteachers.com/blogs/post/2014/08/09/60-apps-for-teaching-steam

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer