สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนมีอุปกรณ์ iPad เป็นส่วนตัว การใช้เก็บผลงานของผู้เรียนในรูปแบบดิจิตอลก็จะเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือหนึ่งสำหรับการเก็บผลงานของนักเรียน ก็จะมีเช่นแอพ Seesaw ซึ่งนอกจากเก็บผลงาน ครูสามารถให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ สะท้อนเนื้อหาของการเรียนได้ด้วย

การเริ่มต้นใช้งานสามารถดูได้จากคู่มือต่อไปนี้

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom&hl=th

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider