เมื่อก้าวคนละก้าวเข้าสู่ห้องเรียน เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าคุณครูสามารถพากระแสโครงการก้าวคนละก้าว เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้

ที่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในบทเรียนเรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต หลังจากที่คุณครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากให้มีการทดลอง ทดสอบสารอาหารแล้ว ในเรื่องการออกแบบการบริโภคอาหาร คุณครูได้ออกแบบโดยใช้สถานการณ์ปัจจุบันเข้ามามีส่วนร่วม และ มีการดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในห้อง ผ่านการทำ Video Conference

ครูมีการกำหนดสถานการณ์ว่า จะมีการประกวดคัดเลือก Organizer ดูแลอาหารของพี่ตูน Bodyslam ระหว่างวิ่งในโครงการ ก้าวคนละก้าว ให้นักเรียนได้จับกลุ่ม เพื่อเตรียมเข้าประกวดเป็นทีมงาน Organizer เพื่อดูแลพี่ตูนในด้านอาหาร โดยให้ออกแบบอาหาร และ คิดคำนวนหาพลังงานที่พี่ตูนจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน แต่ละกลุ่มออกแบบชื่อทีม และ ส่งมาในรูปแบบวิดีโอ

ซึ่งนอกจากนักเรียนจะเรียนรู้เพียงแค่ ค้นหาค่าจำนวนปริมาณแคลอรี่ที่พี่ตูน ต้องใช้ในแต่ละวัน ระหว่างการวิ่งแล้ว คุณครูยังจัดให้นักเรียนได้พบกับ ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ด้าน Nutritional Science ผ่าน Facetime เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้ถามคำถาม 

 

ภาพการทำ Video Conference กับ ดร.นภาภรณ์ เรียบร้อย

การมีโอกาสได้ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญทำให้นักเรียนตื่นเต้น และ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ และคิดคำถามที่จะช่วยให้นักเรียนทำโครงการเพื่อแข่งขันในการประกวดคัดเลือก Organizer

เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักเรียนพอดี นักเรียนประทับใจมากและบอกกับเราว่า อยากให้มี Video Conference ให้ผู้เชี่ยวชาญมาที่ห้องเรียนอีก

ส่วนตัวคุณครู จากที่เราได้พูดคุยด้วย ครูเค้าก็ดีใจที่ได้คิดออกแบบกิจกรรมเช่นนี้ เชื่อมโยงสู่สังคม และ ยังได้พัฒนาตนเอง ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสถานการณ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วม อีกทั้งยังได้ท้าทายตัวเองในเรื่องการหาผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพด้านโภชนาการอีกด้วย โชคดีมากที่ได้ ดร. ในด้านนี้เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ตัวคุณครูเองก็ได้เรียนรู้เช่นกัน

ติดตามผลงานนักเรียนกันได้ที่นี่ค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ จากครูวิภารัตน์ ทัพพระจันทร์ จากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ใครมีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งมาให้ครูเก๋ได้นะคะ

คุณครูวิภารัตน์ ยังฝากขอบคุณ ดร.นภาภรณ์ เรียบร้อย PhD สาขา Nutritional Sciences จาก University of Wisconsin-Madison ที่มาเป็นแขกรับเชิญในห้องเรียนด้วยค่ะ

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer