เก๋มีโอกาสได้ทำงานกับครูในเรื่องของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยี เมื่อต้นปี กิจกรรมที่เก๋ชอบอย่างหนึ่งก็คือ ได้เห็นนักเรียนคิด วิเคราะห์ และ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ของคุณครูที่สร้างสรรค์ คิดถึงผู้เรียน และ ดึงเครื่องมือต่างๆ มาช่วย เช่น ถ้าหากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ใช้

โครงการที่ทำเป็นโครงการ PBL ; Project Based Learning ให้นักเรียนได้ทำโครงงานเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่น น่าสนุกดี ที่เด็กแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีอยู่ 3 คนได้ร่วมกันค้นหาข้อมูล หาวิธีการสร้างเครื่องดูดฝุ่นในแบบฉบับของตนเอง กลุ่มที่เก๋สังเกตแล้วชอบที่สุด ไม่ใช่กลุ่มที่นักเรียนทำเสร็จเร็ว และ ดูดฝุ่นได้ แต่เป็นกลุ่มที่เก๋เห็นถึงไอเดีย ความฝันของเค้า ที่อยากจะทำเครื่องดูดฝุ่นที่มันเดินเองได้ในราคาย่อมเยา เด็กๆ ใช้รถบังคับ เอามาเป็นไอเดียในการบังคับเครื่องดูดฝุ่น แต่ทำยังไงก็ไม่สามารถบังคับให้มันดูดฝุ่นได้ เพราะรถบังคับมันสูงเกิดไป คุณครูชวนให้เด็กๆ คิดถึงว่า ทำไมมันถึงดูดฝุ่นไม่ได้ เก๋เห็นภาพแล้วรู้เลยว่าเด็กๆ กังวัลใจกัน แต่คุณครูก็มีวิธีชวนคุย และ เป็นผู้อำนวยการสอนที่ดี ค่อยๆ ถาม และ ก็ชวนนักเรียนคิด

วันที่เก๋แวะไปอีกรอบ ผ่านไป 2 สัปดาห์ เด็กๆ กลุ่มนี้ก็มีการปรับแผน ทำเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดฝุ่นได้ก่อน แล้ว ก็ยังคงติดล้อให้เครื่องดูดฝุ่นอยู่ ตอนนี้ยังหาทางไม่ได้ ว่าจะทำอย่างไร แต่กระบวนการที่เด็กๆ ได้สืบค้น ค้นหา คิดวิเคราะห์ต่างๆ จดบันทึก และ เก็บบันทึกภาพวิดีโอต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หาเรียนจากห้องเรียนปกติไม่ได้เลย บทบาทครูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีการสอนเล็คเชอร์หน้าห้อง แต่เป็นการอำนวยการสอน ซึ่งเฉพาะกลุ่มมากๆ

เด็กๆ กลุ่มนี้อยู่ระดับ ป.6 เดี่ยวโตขึ้นไป หวังว่าจะได้ไปต่อยอดเรียน Coding และทำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบที่เค้าต้องการได้นะ

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer