ทำความรู้จักกับแอพ Pages

แอพ Pages มีไว้สำหรับทำงานเอกสารต่าง ๆ ซึ่งในแอพนี้จะมีธีมที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นธีม รายงาน Resume นามบัตร ใบปลิว โปสเตอร์ เกียรติบัตร และ จดหมายข่าว ซึ่งเราสามารถเพิ่มรูป เพิ่มสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายค่ะ แอพ Pages จะเป็นแอพฟรีที่มากับเครื่อง iPad หรือ iPhone ถ้าไม่มีก็สามารถโหลดได้จาก App Store ปัจจุบันเราสามารถเพิ่มผู้ร่วมทำงานบนแอพ Pages ได้นะคะ

ดูวิดีโอเพิ่มเติมเพื่อทำความรู้จักกับแอพ Pages บน iPad ได้ค่ะ

ขั้นตอนการเริ่มใช้งานแอพ Pages

  1. การทำรายงาน
  2. การทำบัตรเชิญ (Invitation Card)

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator