สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ เราสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น มีผู้พัฒนาแอพมากมายที่ทำแอพดี ๆ ออกมาเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามไปดูกันเลยค่ะ 

Geogebra  : Free : แอพสำหรับการสอน เราขาคณิต สามารถใส่ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดรูปทรงต่าง ๆ 

Geogebra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathway – Math Problem Solver : Free : แอพที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Free Graphing Calculator : Free : การคำนวนด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Calculator)  การวาดกราฟ การแปลงค่าต่าง ๆ

isosceles : geometry sketchpad : Free : แอพสำหรับการศึกษาเรื่องเรขาคณิต สามารถวาด และ แทรกรูปต่าง ๆ

My Grapher : 35 Baht : การคำนวนที่เกี่ยวกับกราฟ เหมาะสำหรับ พีชคณิต แคลคูลัส และ ตรีโกณมิติ

Easy-UnitConverter by Hosys : Free : แอพสำหรับการแปลงค่า Unit ต่าง ๆ

Geometry! by Erway Software : Free : แอพสำหรับเรขาคณิต เพื่อการคำนวนหาต่าง ๆ

Vector Victor by Very Alien Productions, LLC : 69 baht : สามารถสร้าง Vector (เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง) โดยการใส่ค่าลงไปในตาราง

MathKit – Math Solver & Physics Calculator : Free : สำหรับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์

Parobola : Free :  เรียนรู้เรื่องพาราโบล่า

Graph by VVI : การสร้างกราฟ

Venn Diagram by International Reading Association

FingerCAD HD : 179Baht : แอพเกี่ยวกับ CAD สำหรับการวาดรูปในเชิงเทคนิค สามารถวาดบ้าน สะพาน รูปร่างทางเรขาคณิต เหมาะสำหรับ นักเรียน สถาปนิก นักออกแบบ ฯลฯ

Geometry Stash : 69 Baht : สำหรับการศึกษาทฤษฎีทางด้านเรขาคณิต

Fractals : Free : แฟร็กทัล (วัตถุทางเรขาคณิต)

KineMath by EquationPlotter : 279 Baht : เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นลักษณะ Interactive ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ เช่น แคลลูลัส สมการ การพล็อตกราฟ

 

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer