สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ เราสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น มีผู้พัฒนาแอพมากมายที่ทำแอพดี ๆ ออกมาเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามไปดูกันเลยค่ะ 

Geogebra  : Free : แอพสำหรับการสอน เราขาคณิต สามารถใส่ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดรูปทรงต่าง ๆ 

Geogebra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathway – Math Problem Solver : Free : แอพที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Free Graphing Calculator : Free : การคำนวนด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Calculator)  การวาดกราฟ การแปลงค่าต่าง ๆ

isosceles : geometry sketchpad : Free : แอพสำหรับการศึกษาเรื่องเรขาคณิต สามารถวาด และ แทรกรูปต่าง ๆ

My Grapher : 35 Baht : การคำนวนที่เกี่ยวกับกราฟ เหมาะสำหรับ พีชคณิต แคลคูลัส และ ตรีโกณมิติ

Easy-UnitConverter by Hosys : Free : แอพสำหรับการแปลงค่า Unit ต่าง ๆ

Geometry! by Erway Software : Free : แอพสำหรับเรขาคณิต เพื่อการคำนวนหาต่าง ๆ

Vector Victor by Very Alien Productions, LLC : 69 baht : สามารถสร้าง Vector (เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง) โดยการใส่ค่าลงไปในตาราง

MathKit – Math Solver & Physics Calculator : Free : สำหรับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์

Parobola : Free :  เรียนรู้เรื่องพาราโบล่า

Graph by VVI : การสร้างกราฟ

Venn Diagram by International Reading Association

FingerCAD HD : 179Baht : แอพเกี่ยวกับ CAD สำหรับการวาดรูปในเชิงเทคนิค สามารถวาดบ้าน สะพาน รูปร่างทางเรขาคณิต เหมาะสำหรับ นักเรียน สถาปนิก นักออกแบบ ฯลฯ

Geometry Stash : 69 Baht : สำหรับการศึกษาทฤษฎีทางด้านเรขาคณิต

Fractals : Free : แฟร็กทัล (วัตถุทางเรขาคณิต)

KineMath by EquationPlotter : 279 Baht : เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นลักษณะ Interactive ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ เช่น แคลลูลัส สมการ การพล็อตกราฟ

 

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider