เก๋มีโอกาสได้ไปบรรยาย และ ทำกิจกรรม Workshop ให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการบรรยายที่ตื่นเต้น ดีใจ เพราะว่า ไม่ได้ไปสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยนานแล้ว ครั้งนี้ได้รับเชิญไปโดยเก๋เลือกท่ี่จะสอนการสร้างสื่อแบบง่ายๆ และทำให้อาจารย์สามารถทำได้จาก iPad หรือ iPhone ของอาจารย์เอง (แน่นอนว่าถ้าเป็น iPad จะดีกว่า ) และที่สำคัญอาจารย์สามารถ export ไฟล์ที่ออกแบบเอง ไปใช้เพื่อการแบ่งปันให้นักเรียนได้เลย ไฟล์จะออกมาในรูปแบบรูปภาพ Infographic และ ก็ออกมาในรูปแบบวีดีโอ ที่สามารถเอาไปใช้ได้เลย ที่สำคัญคือ การที่อาจารย์ได้สร้างภาพ Infographic แบบง่ายๆ ผ่านการเลือก Shape และการวาดเอง ก็จะไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วย ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปแบ่งปัน

หัวข้อที่สอนไป

  • Infographic with iPad
  • สร้างวีดีโอการสอนให้ดูทันสมัย

กิจกรรม

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer