คอร์ส Infographic with iPad

“เปลี่ยนข้อมูลให้ดูอ่านง่ายด้วยภาพ Infographic (Info+Graphic)

เปลี่ยน Data ให้ดูอ่านง่ายกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic with iPad ที่จัดให้ผู้ที่สนใจอยากทำ Infographic ได้ง่ายๆจากเครื่องมือใกล้ตัว สามารถนำไปใช้ในการทำสื่อการตลาด การออกแบบสื่อการสอน โดยผู้เรีย ได้เรียนรู้จะได้ทำ Infographic ที่แปลงบทความมาเป็นภาพ และ แผนภูมิต่าง ๆ หรือ การทำ Infographic เพื่ออธิบายประวัติการทำงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ และ โปรแกรมท่ี่มาพร้อมเครือง iPad เพื่อสร้างงานนำเสนอ ในรูปแบบ Infographic เพื่อใช้งานการสร้างสื่อ และ การทำการตลาดออนไลน์ได้ 
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิค และ ไอเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ iPad ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น 
  3. ช่วยให้ทำสื่อการตลาด สื่อการสอน ที่ทันสมัย เตะตา เหมาะกับยุคโซเชี่ยล
  4. ไม่ต้องเปิดคอมให้เสียเวลา สามารถสร้างสื่อ Content ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เนื้อหาการอบรม 

  • รู้จักกับเครื่องมือสร้าง Infographic ผ่าน แอพ Keynote
  • การตั้งค่าขนาด การเลือกใช้สี ไอคอน สัญลักษณ์ เพื่อสร้าง Infographic
  • การสร้างภาพ Sketchnote
  • การสร้างวิดีโอแนะนำที่มีทั้งภาพ และ เสียงของเราผ่านแอพ Clips

สิ่งที่ต้องเตรียม

วิทยากร

ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล เจ้าของเว็บไซต์ inspirelearner.com และ เจ้าของเพจ เก๋ไก๋ไฮเทค ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนด้วย Apple Technology ประสบการณ์ครูเก๋ในการอบรมเทคโนโลยีการศึกษากว่า 7 ปี ครูเก๋ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google

back