ปัจจุบันสำนักข่าวสมัยใหม่ เช่น The Standard หรือ ลงมุนแมน ซึ่งมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารมาก นิยมใช้ Infographic มากขี้น ซึ่งคือการนำเสนอข้อมูลข่าวเหมือนเดิม แต่ทำให้เห็นเป็นภาพมากขึ้น เช่น จากที่ข้อมูลข่าวไฟไหม้ป่าแอมะซอน ที่อเมริการใต้ แทนที่จะนำเสนอข่าวเป็นบรรยายทั่วๆ ไป กลับดึงประเด็นสำคัญๆ มาทำเป็นภาพ

  • ดึงตัวเลขมาทำเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆ ย่อ
  • ย่อยข้อมูลออกมาเป็นส่วนย่อยๆ และ ใช้ไอคอนเป็นสัญลักษณ์
  • การใช้รูปภาพทวีปอเมริกาใต้มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำข่าว เล่นตัวเลข และ สีทำให้น่าสนใจ

ดูตัวอย่างได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ จาก Facebook : The Standard

Credit : thestandard.co

หรือตัวอย่างจาก Facebook ลงทุนแมน ที่มีผุ้ติดตามมากมาย ได้ทำสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับ Kerry ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตกันมากในปัจจุบัน เค้าทำ Infographic เป็นแบบ เส้น Timeline เป็นแนวตั้ง และ ใส่ icon ที่บ่งบอกถึงหัวข้อที่พูดถึงทำให้เราในฐานะคนอ่านเห็นภาพ จุดไหนท่ีน่าสนใจก็นำมาเป็น highlight

facebook : ลงทุนแมน

ซึ่งในหัวข้อเดียวกันนี้ The Standard ก็มีการทำออกมาให้ผู้ติดตามได้อ่านเช่นกัน แต่คงไม่สามารถทำในรูปแบบเหมือนกันกับสำนักข่าวอื่น ๆ ได้ เราจึงได้เห็น Infographic แบบเปรียบเทียบ ซึ่งกลายเป็นว่าน่าสนใจด้วย มีการนำภาพดารามาดึงให้คนได้สนใจงาน Infographic มากขึ้น

credit : facebook : The Standard

เล่ามาถึงตรงนี้สิ่งที่เก๋สนใจ ก็คือ เราสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยแทนที่ครูจะเป็นผู้สร้าง Infographic เพื่อสร้างสื่อการสอน จะเป็นไปได้ไหมถ้าครูจะออกแบบห้องเรียนให้เด็กเป็นผู้สร้าง Infographic เอง

ไอเดียอย่างหนึ่งสำหรับการสอนคือ การให้นักเรียนมีโอกาสเป็นผู้สร้างงาน Infographic ซึ่งประโยชน์มีมากมายเลย ถ้าเราได้ให้ความสำคัญเรื่องการค้นหา และ สืบค้นข้อมูลเชิงลึก ไม่ได้ให้นักเรียนไปสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเดียว … และ นี่คือ ส่วนหนึ่งของทักษะที่นักเรียนน่าจะได้รับ

ไอเดียการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

จากโจทย์ที่กำหนดให้

ในสถานการณ์ที่คุณได้รับมอบหมายให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์ให้กับกรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งคุณจะต้องนำเสนอตัวอย่างผลงาน Infographic ที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่ให้กับกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีคณะกรรมการคัดเลือก

คุณจะเลือกข้อมูลจากเพจ หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ (Facebook กรมสุขภาพจิต มีข้อมูลต่างๆ มากมาย และ มีตัวอย่าง Infographic )

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ได้เต็มที่

ที่นักเรียนต้องคำนึงถึง

  • ข้อมูลใดที่เราต้องการให้อยู่ และ ข้อมูลใดที่เราไม่ต้องการให้อยู่
  • สี และ การวางเลย์เอาท์แบบใดที่จะดีต่อการแบ่งปันข้อมูล
  • กราฟ หรือ กราฟฟิกแบบใดที่ ที่จะทำให้การสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ชมได้ดีที่สุด
  • ลำดับของข้อมูลเป็นอย่างไร

ตัวอย่างด้านบนก็เป็นไอเดียที่จะบูรณาการเทคโนโลยี กับ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ หวังว่าคุณครูแต่ละวิชาจะหามุมมองต่างๆ หรือ จะหากจะนำแผนนี้ไปใช้ได้ เก๋ก็ยินดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เครดิตรูปภาพ : https://pixabay.com/vectors/infographic-staircase-progress-step-2895154/

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer