หากเราต้องการให้นักเรียนได้รู้จักกันมากขึ้น และ เราอยู่คนละที่กันเลย หรือ เด็กบางคนแม้ว่าอยู่ในสถานที่เดียวกัน เค้าก็ไม่ถนัด ที่จะคุยกับเพื่อนใหม่ เราสามารถทำ icebreaking ได้ด้วยกิจกรรมนี้ โดยทำผ่าน Google Slides และ Google Classroom ค่ะ

วิธีการคือ เราต้องสร้างเทมเพลตก่อน โดยใช้ Google Slides สิ่งสำคัญคือมีเลขที่ ที่เป็นตัวแทนของนักเรียน นักศึกษาคนนั้นก่อนนะคะ เก๋ทำเทมเพลตมาให้ดูค่ะ

สามารถคลิกได้ทีนี่

ดูรายละเอียดได้ในวีดีโอค่ะ

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer