ควบคุมการใช้งาน iPad ของลูกหลาน (เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู) ผ่านการตั้งค่า Guided Access ซึ่งเป็นเมนูสำคัญอีกอย่างในเรื่องของ Accessibility บน iPad ไปเรียนรู้การตั้งค่ากันเลยค่ะ 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer