ควบคุมการใช้งาน iPad ของลูกหลาน (เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู) ผ่านการตั้งค่า Guided Access ซึ่งเป็นเมนูสำคัญอีกอย่างในเรื่องของ Accessibility บน iPad ไปเรียนรู้การตั้งค่ากันเลยค่ะ 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer