ควบคุมการใช้งาน iPad ของลูกหลาน (เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู) ผ่านการตั้งค่า Guided Access ซึ่งเป็นเมนูสำคัญอีกอย่างในเรื่องของ Accessibility บน iPad ไปเรียนรู้การตั้งค่ากันเลยค่ะ 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider