แอพGraphic Post / Video

 

Apps

รูป

คำอธิบาย

1

Adobe Draw

 

แอพวาดรูป ถ้าใครเคยใช้ adobe illustrator อยู่แล้วก็มาลองใช้ตัว Adobe Draw (Adobe Illustrator Draw) บน iPad ดู โดยเฉพาะถ้าใช้ iPad Pro และมี Apple Pencil ด้วยแล้วคงสนุกในการวาดและออกแบบหน้าดูเลย  

2

Spark Video

 
ดีไซน์ Video สำหรับทำ Infographic ได้ง่าย ๆ ใส่รูป ข้อความ ข้อความเสียง หรือ Icon ต่าง ๆ ลงไปได้ในวิดีโอ 

3

Spark Post

 

ดีไซน์ Poster ใน Layout ต่าง ๆ ใส่รูปภาพ ข้อความ เปลี่ยนธีม 

4

Canva

 

ดีไซน์ Poster ใน Layout ต่าง ๆ ใส่รูปภาพ ข้อความ เปลี่ยนธีม ซึ่งสามารถดูได้บน iPad หรือ เข้าไปในเว็บ www.canva.com เพื่อแก้ไขก็ได้ค่ะ 

       
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator