เพลิดเพลินกับการเดินทางครับ ยังคงอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือ คราวนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ด …มีทั้งประชุม และก็อบรม ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากงานที่ทำ ทำให้รู้สึกว่าสนุกที่ได้สอน ขอบคุณรูปภาพจากอาจารย์เอกรินทร์ครับ

วิทยากร

  • คุณศุภชัย ศศิกนก Google Certified Trainer

หัวข้อการอบรม

  • Google Sites
  • Youtube for Education
  • Google Drive and Google Form
ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก - เป็นผู้จัดการโครงการการนำ Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย - เป็น Google Certified Trainer และผ่านการอบรมด้าน Google Earth for Education