หลักสูตร “Digital Storytelling

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

  • เข้าใจถึงประโยชน์ของการทำคลิปเพื่อสร้างตัวตน
  • สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือ 
  • สามารถสร้างสื่อกราฟฟิกเพื่อทำปกคลิป ด้วยมือถือ
  • นำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการทำคลิปลง Social เพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (Personal Brand) ในงานขายได้ 

เนื้อหา 

  • ประโยชน์ของการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้าง Personal Brand 
  • เทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยมือถือ 
  • เทคนิคการทำปกคลิปง่ายๆ ด้วยมือถือ 
  • ความคิดสร้างสรรค์กับการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล

วิธีการฝึกอบรม

ลงมือปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมจะเตรียมอุปกรณ์มือถือของตนเองมาเข้าร่วม โดยลงแอป KineMaster 

ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน : 9.00 – 16.30 

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

ติดตามและให้ฟีดแบ็ค

Facebook Group (กลุ่มปิด) 

วิทยากร

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer