หลักสูตร “Digital Storytelling

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

  • เข้าใจถึงประโยชน์ของการทำคลิปเพื่อสร้างตัวตน
  • สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือ 
  • สามารถสร้างสื่อกราฟฟิกเพื่อทำปกคลิป ด้วยมือถือ
  • นำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการทำคลิปลง Social เพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (Personal Brand) ในงานขายได้ 

เนื้อหา 

  • ประโยชน์ของการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้าง Personal Brand 
  • เทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยมือถือ 
  • เทคนิคการทำปกคลิปง่ายๆ ด้วยมือถือ 
  • ความคิดสร้างสรรค์กับการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล

วิธีการฝึกอบรม

ลงมือปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมจะเตรียมอุปกรณ์มือถือของตนเองมาเข้าร่วม โดยลงแอป KineMaster 

ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน : 9.00 – 16.30 

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

ติดตามและให้ฟีดแบ็ค

Facebook Group (กลุ่มปิด) 

วิทยากร

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider