วิทยากรในงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 ตค 2562 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆ เพื่อนๆที่มาร่วมงานเกี่ยวกับไอเดียการทำ Digital Storytelling ในสถาบันการศึกษา และ การให้ทุกคนได้ลงมือสร้างคลิปวีดีโอของตัวเองผ่าน KineMaster คิเนะมาสเตอร์

ขอบคุณโอกาสดีๆ จากอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider