วิทยากรในงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 ตค 2562 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆ เพื่อนๆที่มาร่วมงานเกี่ยวกับไอเดียการทำ Digital Storytelling ในสถาบันการศึกษา และ การให้ทุกคนได้ลงมือสร้างคลิปวีดีโอของตัวเองผ่าน KineMaster คิเนะมาสเตอร์

ขอบคุณโอกาสดีๆ จากอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer