หลายๆ ครั้งเราเป็นผู้ใช้แผนที่ แต่จริงๆ แล้ว เราสามารถเป็นผู้สร้างแผนที่ของตัวเอง โดยการสร้าง Layer ทับไปบนแผนที่ของ Google Map ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิชาต่างๆ ก็มีหลายโรงเรียนเริ่มที่จะทำกัน

ตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนปักมุดสถานที่ที่มีปัญหาในเมือง เช่น จุดที่ไม่ควรเป็นที่ทิ้งขยะ กลายเป็นที่ทิ้งขยะ จุดที่ควรจะเป็นทางลาดแบบ WheelChair และก็แบ่งปันไฟล์ให้กับองค์กรของรัฐเพื่อจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งนำสู่การแก้ไขปัญหาที่จริงจังในฮ่องกง

หรือการปักหมุดแบบนี้การใช้ My Maps ในการปักหมุดกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และต้องมีการเข้าไปบูรณะ หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งมีการใช้งานสิ่งนี้จริงๆ ในเหตุการณ์กรณีเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ก็มีหน่วยงานที่นำใช้เทคโนโลยีนี้เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวก

การเริ่มต้นสร้างแผนที่ด้วย My Maps

 1. เริ่มต้นที่ www.google.com/maps/d
 2. ไปที่ Create a new map
 3. เปลี่ยนชื่อจาก Untitled Map เป็นชื่อที่เราต้องการ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยา
 4. เปลี่ยนชื่อจาก Untiled Layer เป็นชื่อที่เราต้องการ เช่น วัด
 5. ค้นหาในกล่อง Search เพื่อที่จะปักหมุดลงไป 
 6. แตะที่บวก เพื่อเพิ่มสถานที่ลงใน Layer ที่เราต้องการ
 7. ดำเนินการเช่นนี้กับสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการ
 8. สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ โดยแตะไปที่ปุ่ม ดินสอ หรือ กล้องถ่ายรูป ในกรณีที่เรามีรูปเพิ่มเติม
   
 9. เราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อเข้ามาเพิ่ม แก้ไข สถานที่ หรือ แชร์ให้เข้ามาดูแผนที่ และ ข้อมูลที่เราใส่เข้าไป โดยแตะไปที่ปุ่ม Share 
 10. หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกด Preview เพื่อดูได้เลยค่ะ

ท้ายนี้

แผนที่เหล่านี้จะไม่ใช่แผนที่ที่เป็นสาธารณะนะคะ จะเป็นการเพิ่มข้อมูลที่เป็นลักษณะ Layer ไปบนแผนที่ และ สามารถแบ่งปันกันในกลุ่มกันเองนะคะ

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer