ภาพรวม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบสื่อการสอนอย่างง่ายและสร้างสรรค์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ และ คอมพิวเตอร์ รวมถึงให้อาจารย์ได้เข้าถึงประสบการณ์ของกิจกกรรมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึง การทำงานร่วมกัน การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ และ การคิดสร้างสรรค์ด้วย

วัตถุประสงค์

สามารถใช้อุปกรณ์มือถือ และ คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อที่หลากหลายได้ สามารถสร้างงานนำเสนอ หรืองานรูปแบบ Infographic ที่ดูน่าสนใจได้ สามารถตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว วิทยากร

วิทยากร

คุณศุภชัย ศศิกนก Google for Education Certified Trainer  เจ้าของเฟซบุ๊ก Google Drive Expert 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับเข้าอบรม

  • มือถือ Android หรือ iOS โดยลงแอพ Kinemaster , Toontastic, Youtube , Line , Padlet ไว้ล่วงหน้า 
  • คอมพิวเตอร์ ลงเบราเซอร์ Chrome และ โปรแกรม Microsoft Powerpoint 
  • บัญชี Gmail หรือ G Suite for Education

Day1 

ลำดับรายละเอียด
09.00 – 09.30  การใช้เทคโนโลยี และ ตัวอย่างห้องเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
09.30 – 10.30  กิจกรรมเปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วย Infographic
ผ่าน Google Slide หรือ Powerpoint 
10.30 – 10.50พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 12.00 กิจกรรมเปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วย Infographic
ผ่าน Google Slide หรือ Powerpoint 
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 สร้างวีดีโอ Animation ด้วยแอพ Toontastic 
พร้อมอัพขึ้น Youtube  
14.30 – 14.50พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50 – 16.00สร้างช่อง และ เปิดใช้งานเป็น Youtuber 

Day 2 

ลำดับรายละเอียด
09.00 – 10.30  ตัดต่อวีดีโอด้วยแอพ Kinemaster บนมือถือ 
10.30 – 10.50พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 12.00   ตัดต่อวีดีโอด้วยแอพ Kinemaster บนมือถือ 
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  แอพเกี่ยวกับการ Vote เช่น Line Poll , การใช้กระดาน
Padlet เพื่อระดมสมอง การเปลี่ยนมือถือ หรือคอม เป็นกระดาน Whitboard 
14.30 – 14.50พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50 – 16.00สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ถามตอบ พร้อมแนะนำวีธีการนำมือถือขึ้นจอทีวี หรือ โปรเจ็กเตอร์ 
ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก - เป็นผู้จัดการโครงการการนำ Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย - เป็น Google Certified Trainer และผ่านการอบรมด้าน Google Earth for Education