ภาพรวม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบสื่อการสอนอย่างง่ายและสร้างสรรค์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ และ คอมพิวเตอร์ รวมถึงให้อาจารย์ได้เข้าถึงประสบการณ์ของกิจกกรรมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึง การทำงานร่วมกัน การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ และ การคิดสร้างสรรค์ด้วย

วัตถุประสงค์

สามารถใช้อุปกรณ์มือถือ และ คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อที่หลากหลายได้ สามารถสร้างงานนำเสนอ หรืองานรูปแบบ Infographic ที่ดูน่าสนใจได้ สามารถตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว วิทยากร

วิทยากร

คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Google for Education Certified Trainer 

คุณศุภชัย ศศิกนก Google for Education Certified Trainer 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับเข้าอบรม

  • มือถือ Android หรือ iOS โดยลงแอพ Kinemaster , Toontastic, Youtube , Line , Padlet ไว้ล่วงหน้า 
  • คอมพิวเตอร์ ลงเบราเซอร์ Chrome และ โปรแกรม Microsoft Powerpoint 
  • บัญชี Gmail หรือ G Suite for Education

Day1 

ลำดับรายละเอียด
09.00 – 09.30  การใช้เทคโนโลยี และ ตัวอย่างห้องเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
09.30 – 10.30  กิจกรรมเปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วย Infographic
ผ่าน Google Slide หรือ Powerpoint 
10.30 – 10.50พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 12.00 กิจกรรมเปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วย Infographic
ผ่าน Google Slide หรือ Powerpoint 
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 สร้างวีดีโอ Animation ด้วยแอพ Toontastic 
พร้อมอัพขึ้น Youtube  
14.30 – 14.50พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50 – 16.00สร้างช่อง และ เปิดใช้งานเป็น Youtuber 

Day 2 

ลำดับรายละเอียด
09.00 – 10.30  ตัดต่อวีดีโอด้วยแอพ Kinemaster บนมือถือ 
10.30 – 10.50พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 12.00   ตัดต่อวีดีโอด้วยแอพ Kinemaster บนมือถือ 
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  แอพเกี่ยวกับการ Vote เช่น Line Poll , การใช้กระดาน
Padlet เพื่อระดมสมอง การเปลี่ยนมือถือ หรือคอม เป็นกระดาน Whitboard 
14.30 – 14.50พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50 – 16.00สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ถามตอบ พร้อมแนะนำวีธีการนำมือถือขึ้นจอทีวี หรือ โปรเจ็กเตอร์ 
ศุภชัย ศศิกนก
ศุภชัย ศศิกนก - เป็นผู้จัดการโครงการการนำ Google Apps for Education (G Suite for Education) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย - เป็น Google Certified Trainer และผ่านการอบรมด้าน Google Earth for Education