ปัจจุบันมีหลายๆ โรงเรียนเริ่มสอนวิชาใหม่วิทยาการคำนวณเพื่อเสริมทักษะให้กับผู้เรียนตามหลักสูตรใหม่ วันนี้ก็เลยอยากมาแนะนำแอพสำหรับการเรียนรู้ Coding ผ่านการเล่นเกม แอพนี้มีชื่อว่า Swift Playgrounds ซึ่งแอพนี้ออกแบบมาให้ทำให้เกิดความสนุก ท้าทายแล้วผู้เล่นก็จะได้คิดแก้ปัญหาแต่ละด่าน ซึ่งการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะตอบโจทย์ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งทักษะมีคำจำกัดความ หรือ คำอธิบายดังนี้

  1. Decomposition : การแจกแจงส่วนประกอบย่อยของสิ่งที่ซับซ้อน
  2. Abstraction : การหารายละเอียดหลัก โดยตัดคุณลักษณะ หรือ รายละเอียดที่ไม่สำคัญออก
  3. Pattern Recognition : การหารูปแบบที่เกิดซ้ำหรือมีความคล้ายกัน
  4. Algorithms : การออกแบบลำดับการทำงาน Step-by-Step ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Credit  : Mayuree Srikulwong, PhD 

นอกจากนั้น แอพนี้ยังออกแบบมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่าน ภาษาคอมพิวเตอร์จริง ๆ ซึ่งก็คือภาษา Swift ภาษานี้ออกแบบโดยทีมวิศวกรของ Apple ซึ่งหากผู้เรียนอยากจะต่อยอดก็สามารถใช้ภาษา Swift นี้ในการพัฒนาแอพต่อๆ ไปซึ่ง ก็สามารถใช้โปรแกรมบน X Code ในการเขียนแอพต่อได้

ซึ่งทำให้การเรียนรู้บน Swift Playgrounds เป็นการเรียนรู้ Coding ที่เป็น Real Programming Language

 

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น สิ่งที่ต้องมีคือ

  1. iPad โดย iOS10 ขึ้นไป และก็ลงแอพ Swift Playgrounds สามารถดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นได้ค่ะ
  2. ถ้าเราสะดวกภาษาไทย ก็ตั้งค่า iPad นั้นๆ ให้เป็นภาษาไทย โจทย์หรือคำสั่งในแอพก็จะเป็นภาษาไทย แต่อย่างไรก็ตาม Code ต่าง ๆ จะเป็นภาษา Swift ซึ่งภาษานี้หน้าตาจะเหมือนๆ กับภาษาอังกฤษ

 

 

หน้าจอก่อนเข้าเล่นกิจกรรมในแอพ Swift Playgrounds

 

 

 

 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer