สร้างและบันทึกหน้าจอแบบ GIF

สร้าง GIF ของสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย เปิดเครื่องมือจับภาพหน้าจอในการตั้งค่าด่วน

เลือกไอคอนบันทึกหน้าจอ จากนั้นลากเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะบันทึก จากเมนูแบบดรอปดาวน์ ให้แตะ “บันทึก GIF” เพื่อบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอของคุณ

ไฟล์จะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงวางและแชร์ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer