สัปดาห์ที่แล้วไปลงเรียน Applied Digital Skills มา ที่ g.co/AppliedDigitalSkills ตื่นมาเรียนรู้ กับ Google Certified Trainer จาก USA ตอน 6.30 น ตอนเช้าผ่าน Google Meet พร้อมกับคนประเทศต่างๆ ทำให้รู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ที่ เป็น Project Based ให้นักเรียนอยู่บนเว็บนี้เลย เวลาอาจารย์ไม่อยู่ให้เด็กนั่งทำเอง และ ก็เช็คความคืบหน้าได้ด้วย เพราะอาจารย์สามารถสร้างห้องเรียน และส่ง code ให้นักเรียน ใครสนใจลองเข้าไปดูเอง หรืด สนใจตื่นมาเรียนรู้ลองสมัครไปเรียนวันที่ 9ธค เหมือนจะมีว่างอยู่ ฟรี

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer