สัปดาห์ที่แล้วไปลงเรียน Applied Digital Skills มา ที่ g.co/AppliedDigitalSkills ตื่นมาเรียนรู้ กับ Google Certified Trainer จาก USA ตอน 6.30 น ตอนเช้าผ่าน Google Meet พร้อมกับคนประเทศต่างๆ ทำให้รู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ที่ เป็น Project Based ให้นักเรียนอยู่บนเว็บนี้เลย เวลาอาจารย์ไม่อยู่ให้เด็กนั่งทำเอง และ ก็เช็คความคืบหน้าได้ด้วย เพราะอาจารย์สามารถสร้างห้องเรียน และส่ง code ให้นักเรียน ใครสนใจลองเข้าไปดูเอง หรืด สนใจตื่นมาเรียนรู้ลองสมัครไปเรียนวันที่ 9ธค เหมือนจะมีว่างอยู่ ฟรี

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer