พบกับ Educational Technology for 21st Century Education Webinar เทคโนโลยีการศึกษาที่ทำให้ง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer