ยินดีต้อนรับทุกคนสู่เว็บไซต์ ที่จะช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการศึกษา สามารถที่จะปรึกษาสอบถามครูเก๋ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือ สามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ในเมนูต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้  

 

 

การให้คำปรึกษากับครูเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะที่สำคัญสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เร็วขึ้น และช่วยให้ครูลดความกังวลกับเทคโนโลยี

การอำนวยการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจการรูปแบบการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมในภาพเป็นการให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ในการเขียนชุดคำสั่งให้ตัวละครทำกิจกรรม ผ่านแอพ Hopscotch

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูแต่ละท่านช่วยกันคิด และแนะนำเพื่อนครูท่านอื่น ๆ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คุณครูแต่ละท่านช่วยกันคิด และแนะนำเพื่อนครูท่านอื่น ๆ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

     

รายชื่อแอพการศึกษาที่ครูเก๋รีวิว 

back