เมื่อวานในคลาสที่เก๋ไปเรียน Activity Based Learning จากอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

เจอคำถามว่า ตัวเก๋เองเรียนรู้ได้ดีจากการ…ข้อใดต่อไปนี้

  1. ดู (ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว)
  2. ฟัง
  3. อ่าน
  4. เคลื่อนไหว /ลงมือทำ

สมมติว่าต้องเลือก 2 คำตอบ คุณจะตอบข้อไหน

เก๋ตอบว่า จากการฟัง และ การเคลื่อนไหว ลงมือทำ

คนอื่น ๆ ในห้องก็จะตอบไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบดู หรือ อ่าน มากกว่าก็ได้

ลองเอาไปถามคนใกล้ตัวดู หรือ ใครเป็นครู วิทยากร ลองถามผู้เรียนในห้องดูนะคะ จะพบคำตอบที่หลากหลาย หรือ อาจจะพบว่านักเรียนในรุ่นใหม่มีแนวโน้มเป็นแบบไหนมากกว่า (ถ้ารู้แล้วมาเล่าให้เก๋ฟังด้วยนะคะ อยากรู้เหมือนกัน)

อย่างไรก็ตาม เราก็จะเห็นว่า จริงๆ แล้ว ผู้เรียนจะมีสไตล์การเรียนรู้ที่ต่างกันออกไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้มีการผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์ของผู้เรียน ไม่เช่นนั้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนก็จะน้อยค่ะ

ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีสักหน่อยก็จะเรียกว่า VARK หรือ VARK Learning Style โดย Fleming, N.D. and Mills, C. (1992) ได้แบ่งสไตล์การเรียนรู้ตามความความชอบหรือความถนัดในการรับข้อมูลไว้ 4 กลุ่ม ค่ะ

  1. Visual Learners : เรียนรู้จากการดู
  2. Auditory Learners : เรียนรู้จากการฟัง
  3. Reading Learners : เรียนรู้จากการอ่าน
  4. Kinesthetic Learners : : เรียนรู้จากการเคลื่อนไหว และ ลงมือทำ

เราเป็นคนแบบไหนกันเอ่ย ลองสังเกตตัวเองดูนคะ และ ก็สังเกตผู้เรียนของเราด้วยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.okmd.or.th/bbl/articles/217/VARK-how-learning-you-style

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer