วันนี้เรามี Chromebook Shortcut มาแนะนำ อ้างอิงจากเว็บ Support ของ Google

แป้นพิมพ์ลัดของ Chromebook

คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทำงานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น หากต้องการค้นหาแป้นพิมพ์ลัดในหน้านี้ ให้กด Ctrl + f แล้วป้อนสิ่งที่ต้องการค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดยอดนิยม

  • จับภาพหน้าจอ Screencapture : กด Ctrl + แสดงหน้าต่าง 
  • จับภาพหน้าจอบางส่วน: กด Shift + Ctrl + แสดงหน้าต่าง  จากนั้นคลิกและลาก}|
  • หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ภาพหน้าจอเพิ่มเติม: กด Shift + Ctrl + แสดงหน้าต่าง  จากนั้นเลือกฟีเจอร์ภาพหน้าจอจากแถบเครื่องมือ
  • หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ภาพหน้าจอเพิ่มเติมในแท็บเล็ต: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ จากนั้น เลือก “การจับภาพหน้าจอ” หรือเลือกเวลา จากนั้น เลือกการจับภาพหน้าจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ภาพหน้าจอ
  • เปิดหรือปิด Caps Lock: กด ค้นหา  + Alt หรือกด Launcher  + Alt
  • ล็อกหน้าจอ: กดค้นหา  + L หรือกด Launcher  + L
  • ออกจากระบบบัญชี Google: กด Shift + Ctrl + q (2 ครั้ง)
  • ดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด: กด Ctrl + Alt + / (เครื่องหมายทับ)

แท็บและหน้าต่าง

เปิดหน้าต่างใหม่Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตนShift + Ctrl + n
เปิดแท็บใหม่Ctrl + t
เปิดไฟล์ในเบราว์เซอร์Ctrl o
ปิดแท็บปัจจุบันCtrl w
ปิดหน้าต่างปัจจุบันShift + Ctrl w
เปิดแท็บหรือหน้าต่างที่คุณปิดล่าสุดขึ้นมาอีกครั้งShift +Ctrl t
ไปที่แท็บ 1-8 ในหน้าต่างCtrl + 1 ถึง Ctrl + 8
ไปที่แท็บสุดท้ายในหน้าต่างCtrl + 9
ไปที่แท็บถัดไปในหน้าต่างCtrl + Tab
ไปที่แท็บก่อนหน้าในหน้าต่างShift + Ctrl + Tab
สลับไปมาระหว่างหน้าต่างอย่างรวดเร็วกด Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิด แล้วจึงปล่อย หรือจะกด Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab แล้วเลือกหน้าต่างด้วยแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา เมาส์ หรือการแตะก็ได้
เปิดหน้าต่างที่คุณใช้ล่าสุดกด Shift + Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย
ไปที่หน้าก่อนหน้านี้ในประวัติการท่องเว็บAlt + ลูกศรซ้าย 
ไปที่หน้าถัดไปในประวัติการท่องเว็บAlt + ลูกศรขวา 
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลังกด Ctrl และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่และสลับไปยังแท็บใหม่กด Shift + Ctrl และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่กด Shift และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ลากลิงก์ไปยังแถบที่อยู่เว็บของแท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างบนแนวแท็บ
เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Alt + Enter
นำแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิมขณะที่ลากแท็บ ให้กด Esc
จัดวางหน้าต่างทางด้านซ้ายAlt + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)
ขยายหน้าต่างเต็มหน้าจอAlt + =
ย่อหน้าต่างเล็กสุดAlt + – (เครื่องหมายลบ)
จัดวางหน้าต่างทางด้านขวาAlt + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)
สลับหน้าต่างระหว่างหน้าจอ (เมื่อ Chromebook เชื่อมต่อกับจอภาพ)ค้นหา  + Alt + (หรือ)
Launcher  + Alt + m

หน้าและเว็บเบราว์เซอร์

เลื่อนหน้าขึ้นAlt + ลูกศรขึ้น 
เลื่อนหน้าลงAlt + ลูกศรลง 
เลื่อนหน้าเว็บลงSpace bar
ไปที่ด้านบนสุดของหน้าCtrl + Alt + ลูกศรขึ้น 
ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าCtrl + Alt + ลูกศรลง 
พิมพ์หน้าเว็บปัจจุบันCtrl + p
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันCtrl + s
โหลดซ้ำหน้าเว็บปัจจุบันCtrl + r
โหลดซ้ำหน้าเว็บปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้เนื้อหาที่แคชShift + Ctrl + r
ขยายหน้าเว็บCtrl และ +
ย่อหน้าเว็บCtrl และ – (เครื่องหมายลบ)
รีเซ็ตระดับการซูมCtrl + 0
หยุดโหลดหน้าเว็บปัจจุบันEsc
คลิกขวาที่ลิงก์กด Alt และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลังกด Ctrl และคลิกลิงก์
บันทึกลิงก์เป็นบุ๊กมาร์กลากลิงก์ไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์กCtrl + d
บันทึกหน้าเว็บทั้งหมดที่เปิดในหน้าต่างปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่Shift + Ctrl + d
ค้นหาในหน้าเว็บปัจจุบันCtrl + f
ไปยังรายการถัดไปที่ตรงกับการค้นหาCtrl + g หรือ Enter
ไปยังรายการก่อนหน้าที่ตรงกับการค้นหาShift + Ctrl + g หรือ Shift + Enter
ไปที่ช่องข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานAlt + Shift + a
ค้นหาใน GoogleCtrl k (หรือ)
Ctrl e
เพิ่ม www. และ .com ในข้อมูลที่คุณป้อนลงในแถบที่อยู่ จากนั้นเปิดหน้าดังกล่าวCtrl + Enter
ดูแหล่งที่มาของหน้าเว็บCtrl + u
แสดงหรือซ่อนแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์Shift + Ctrl + i
ไปที่ส่วนที่เลือกไว้ในแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์Ctrl + Shift + c
เปิดแท็บคอนโซลในแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์Shift + Ctrl j
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์กShift +Ctrl b
แสดงแถบเครื่องมือAlt + Shift + t
ไปที่รายการที่เลือกไว้ในแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์Ctrl + Shift + c
เปิดหน้าประวัติการเข้าชมCtrl + h
เปิดหน้าดาวน์โหลดCtrl + j
ลบคำแนะนำการป้อนข้อความอัตโนมัติที่เลือกไว้เมื่อกรอกแบบฟอร์มShift + Alt + Backspace

การตั้งค่าระบบและการแสดงผล

เปิดแอป FilesShift + Alt + m
ดูตัวอย่างไฟล์ในแอป Filesเลือกไฟล์แล้วกด Space
แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแอปไฟล์Ctrl + . (เครื่องหมายจุด)
เปิดพื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่เวลาปรากฏ)Shift + Alt + s
คลิกไอคอน 1-8 บนชั้นวางAlt + 1 ถึง Alt + 8
คลิกไอคอนสุดท้ายในชั้นวางAlt + 9
ใช้แป้นฟังก์ชันค้นหา  + แป้นฟังก์ชันที่ต้องการ (หรือ)
Launcher  + แป้นฟังก์ชันที่ต้องการ
ดูการแจ้งเตือนShift + Alt + n
เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอShift Ctrl และ + หรือ – (เครื่องหมายลบ)
รีเซ็ตความละเอียดของหน้าจอเป็นค่าเริ่มต้นShift + Ctrl + 0
หมุนหน้าจอ 90 องศาShift + Ctrl + หมุน 
เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ถัดไปCtrl + Alt + . (เครื่องหมายจุด)
เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ก่อนหน้าCtrl Alt + , (คอมมา)

การแก้ไขข้อความ

เปิดหรือปิด Caps Lockค้นหา  + Alt (หรือ)
Launcher  + Alt
เลือกทุกอย่างบนหน้าเว็บCtrl + a
เลือกเนื้อหาในแถบที่อยู่Ctrl + L หรือ Alt + d
เลือกคำหรือตัวอักษรถัดไปShift + Ctrl + ลูกศรขวา  
เลือกข้อความไปจนสุดบรรทัดค้นหา  + Shift + ลูกศรขวา  (หรือ)
Launcher  + Shift + ลูกศรขวา 
เลือกข้อความไปจนถึงต้นบรรทัดค้นหา  + Shift + ลูกศรซ้าย  (หรือ)
Launcher  + Shift + ลูกศรซ้าย 
เลือกคำหรืออักษรก่อนหน้าShift+Ctrl + ลูกศรซ้าย 
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของคำถัดไปCtrl + ลูกศรขวา 
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้าCtrl + ลูกศรซ้าย 
ย้ายไปยังต้นบรรทัดค้นหา  + ลูกศรซ้าย  (หรือ)
Launcher  + ลูกศรซ้าย 
ย้ายไปยังท้ายบรรทัดค้นหา  + ลูกศรขวา  (หรือ)
Launcher  + ลูกศรขวา 
ไปที่ส่วนท้ายของเอกสารค้นหา  + Ctrl + ลูกศรขวา  (หรือ)
Launcher  + Ctrl + ลูกศรขวา 
ไปที่จุดเริ่มต้นเอกสารค้นหา  + Ctrl + ลูกศรซ้าย  (หรือ)
Launcher  + Ctrl + ลูกศรซ้าย 
เปิดเมนูคลิปบอร์ดLauncher  + v (หรือ)
ค้นหา  + v
เคล็ดลับ: คุณไปยังส่วนต่างๆ ของเมนูคลิปบอร์ดได้ด้วยแป้นแท็บหรือลูกศร
คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ดCtrl + c
เคล็ดลับ: คุณเลือกได้สูงสุด 5 รายการเพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดCtrl + v
วางเนื้อหาเมื่อเมนูคลิปบอร์ดเปิดอยู่Enter
วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดเป็นข้อความธรรมดาShift + Ctrl + v
ตัดCtrl + x
ลบคำก่อนหน้าCtrl + Backspace
ลบอักษรถัดไป (ลบไปข้างหน้า)Alt + Backspace
เลิกทำการทำงานล่าสุดCtrl + z
ทำงานล่าสุดซ้ำShift +Ctrl + z
สลับไปมาระหว่างภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณตั้งค่าไว้ดูวิธีเลือกภาษาของแป้นพิมพ์Shift +Ctrl+ Space
สลับเป็นภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ดูวิธีเลือกภาษาของแป้นพิมพ์Ctrl + Space
หรี่แสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง)Alt + 
เพิ่มแสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง)Alt + 
แทรกอีโมจิค้นหา  + Shift + Space (หรือ) Launcher  + Shift + Space

การช่วยเหลือพิเศษ

ดูวิธีทำให้เข้าถึงพิเศษ Chromebook ของคุณได้

เปิดหรือปิด ChromeVox (อธิบายและอ่านออกเสียง)Ctrl + Alt + z
เปิดโหมดคอนทราสต์สูงค้นหา  + Ctrl + (หรือ)
Launcher  + Ctrl + h
ขยายทั้งหน้าจอCtrl + ค้นหา  + m (หรือ)
Ctrl + Launcher  + m
ขยายบางส่วนของหน้าจอCtrl + ค้นหา  + (หรือ)
Ctrl + Launcher  + d
ย้ายไปยังส่วนต่างๆ ในโหมดแว่นขยายทั้งหน้าจอCtrl + Alt + ลูกศรขึ้น ลูกศรลง , ลูกศรซ้าย  หรือลูกศรขวา 
ไฮไลต์ปุ่ม Launcher ในแถบShift + Alt + L
ไฮไลต์รายการถัดไปบนชั้นวางShift + Alt + L จากนั้นกด Tab (หรือ)
Shift + Alt + L จากนั้นกดลูกศรขวา 
ไฮไลต์รายการก่อนหน้านี้บนชั้นวางShift + Alt + L จากนั้นกด Shift + Tab (หรือ)
Shift + Alt + L จากนั้นกดลูกศรซ้าย 
เปิดปุ่มที่ไฮไลต์บนชั้นวางShift + Alt + L จากนั้นกด Space (หรือ)
Shift + Alt + L จากนั้นกด Enter
นำไฮไลต์ออกจากปุ่มบนชั้นวางShift + Alt + L แล้วกด Esc
สลับโฟกัสระหว่างพื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่เวลาปรากฏ)Launcherแถบที่อยู่เว็บแถบบุ๊กมาร์ก (หากมองเห็น)หน้าเว็บที่เปิดอยู่แถบดาวน์โหลด (หากมองเห็น)Ctrl + ย้อนหลัง  หรือ Ctrl + ไปข้างหน้า 
ไฮไลต์แถบบุ๊กมาร์ก (หากแสดงอยู่)Shift + Alt + b
ไฮไลต์แถวแนวนอนที่มีแถบที่อยู่เว็บShift + Alt + t
เปิดเมนูคลิกขวาสำหรับรายการที่ไฮไลต์ค้นหา  + Shift + เพิ่มระดับเสียง  (หรือ)
Launcher  + Shift + เพิ่มระดับเสียง 
ย้ายไอคอนแอปขึ้น ลง หรือไปด้านข้างใน LauncherCtrl + ลูกศรขึ้น ลูกศรลง , ลูกศรซ้าย  หรือลูกศรขวา 
ย้ายแอปเข้าหรือออกจากโฟลเดอร์ใน LauncherCtrl + Shift + ลูกศรขึ้น , ลูกศรลง , ลูกศรซ้าย  หรือลูกศรขวา 
ใช้แป้นพิมพ์ลัดในแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ดูแป้นพิมพ์ลัดอักษรเบรลล์

เดสก์

สร้างเดสก์ใหม่ค้นหา  + Shift + =
เปลี่ยนไปใช้เดสก์อื่นค้นหา  + [ หรือ ] (วงเล็บเหลี่ยมเปิดหรือวงเล็บเหลี่ยมปิด)
ย้ายหน้าต่างไปยังเดสก์อื่นShift + ค้นหา  + [ หรือ (วงเล็บเหลี่ยมเปิดหรือวงเล็บเหลี่ยมปิด)
ดูหน้าต่างทั้งหมดในเดสก์Alt + Tab
ดูหน้าต่างอื่นในเดสก์กด Alt ค้างไว้แล้วกด Tab
ดูหน้าต่างอื่นในเดสก์ปัจจุบันเลือกเดสก์ปัจจุบัน
ดูหน้าต่างในทุกเดสก์เลือกทุกเดสก์
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer