สำหรับคุณครูที่สนใจว่าห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ลองศึกษาจะวิดีโอด้านล่างนี้เพื่อที่จะได้เห็นห้องเรียนจริง และ การจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียน Nanyang Girl School 

 

 

วิดีโอสรุปการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน Nanyang Girl School 

 

 

 

 

back