ในหลาย ๆ ครั้งการค้นหาสื่อดิจิทัล เราก็อยากได้สื่อที่หลากหลาย และก็เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนของเราเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น การใช้แอพพลิเคชันก็เป็นอีกหนทางนึงที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครูเปิดแอพให้นักเรียนดูแล้วอาศัยการตั้งคำถาม หรือ เป็นการ Hook เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน หรือ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้ 

หลาย ๆ ครั้งเราอาจจะให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เอง ผ่านชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง เราสามารถค้นหา และ เลือกใช้แอพด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายเราในการใช้งาน และ ในการค้นหาแอพดี ๆ สำหรับการจัดการเรียนรู้ก็ได้ค่ะ 

 

ชื่อแอพ Link ไปยังแอพ  ใช้ในกิจกรรม ค่าใช้จ่าย

DataAnalysis by Data Evaluation Systems

https://appsto.re/th/Rk0yw.i  สำหรับเขียนกราฟโดยสามารถเขียน ใส่สเปรดชีตก่อนได้  ฟรี 
Atoms In Motion, Student Ed. by Atoms In Motion  https://appsto.re/th/D3fXG.i  แอพเกี่ยวกับการเรียรู้อะตอม   ฟรี
Anatomy 4D https://itunes.apple.com/us/app/anatomy-4d/id555741707?mt=8 แอพเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้าน Anatomy ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ หรือ ระบบในร่างกายของเรา  ฟรี
HudsonAlpha iCell by HudsonAlpha Institute for Biotechnology https://appsto.re/th/FH6Vv.i   ทำให้เห็นความแตกต่างของเซลล์แบคทีเรีย เซลล์ของสัตว์ และ เซลล์ของพืช  ฟรี
iTeach Chemistry-Lite by Patron Technosoft India Private Limited https://appsto.re/th/urwbG.i  แอพรวบรวมเนื้อหาด้านเคมี    ฟรี
 Element 4D  https://itunes.apple.com/en/app/elements-4d-by-daqri/id782713582?mt=8  แอพเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาเคมี ที่ทำให้นักเรียนเห็นภาพของธาตุต่าง ๆ ได้ชัดเจน และ เข้าใจมากยิ่งขึ้น   ฟรี
       

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : http://www.nygh.edu.sg/cos/o.x?c=/wbn/pagetree&func=view&rid=1141218

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer