“STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ….ข้อมูลจาก : http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

สำหรับ เมืองไทย จะเห็นว่ามีความสนใจที่จะนำ STEM มาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นวันนี้จึงได้มีการพยายามรวบรวมแอพที่ครูสามารถดึงไปใช้ในวิชา STEM แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาอีกทีนึงด้วยว่าจะเลือกใช้แอพอะไร และ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

แอพสำหรับการใช้งานวิชา STEM

1. Science360 free : แอพจากองค์กร National Science Foundation สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

2. Pocket Universe: Virtual Sky Astronomy  : 99 baht : แอพดาราศาสตร์

3. Frog Dissection 139baht : แอพผ่ากบ

4. 3D Brain by Cold Spring Harbor Laboratory :  free : แอพสำหรับศึกษาด้านหน้าที่ของสมอง สมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนจะนำไปสู่การเจ็บป่วยได้อย่างไร

แอพ 3D Brain

 

 

 

 

 

 

 

5. Molecules Free

6. Touch Physics 1.99$

7. FingerCAD HD : 179Baht : แอพเกี่ยวกับ CAD สำหรับการวาดรูปในเชิงเทคนิค สามารถวาดบ้าน สะพาน รูปร่างทางเรขาคณิต เหมาะสำหรับ นักเรียน สถาปนิก นักออกแบบ ฯลฯ

8. Geometry Stash : 69 Baht : สำหรับการศึกษาทฤษฎีทางด้านเรขาคณิต

Geometry Stash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fractals : Free : แฟร็กทัล (วัตถุทางเรขาคณิต)

10. KineMath by EquationPlotter : 279 Baht : เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นลักษณะ Interactive ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ เช่น แคลลูลัส สมการ การพล็อตกราฟ

11. Mathway – Math Problem Solver : Free : แอพที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

12. Free Graphing Calculator : Free : การคำนวนด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Calculator)  การวาดกราฟ การแปลงค่าต่าง ๆ

13. TinkerBox HD by Autodesk Inc. : Free : เกมสำหรับการเรียนรู้ฟิสิกส์  มีคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม และ วิทยาศาสตร์

TinkerBox HD

 

 

 

 

 

 

 

 

14. The Everything Machine by Tinybop  : 129 baht  : เป็นการใช้ภาษา Visual Programming ง่ายๆ สำหรับการควบควมฮาร์ดแวร์ และ เซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ สามารถเรียนรู้การสร้างแสงสว่าง การสร้างกล้องคาเลโดสโคป ฯลฯ

15. Skyscrapers by Tinybop : 99baht : แอพสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องปัจจัยต่าง ๆ สำหรับการสร้าง ตึกระฟ้า (Skyscraper) ตัวอย่างเช่น ดินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตึกอย่างไร

16. Simple Machines by Tinybop : 129 Baht : การทดลองเรื่องคาน รอก

Simple Machine

 

 

 

 

 

 

 

 

17. The Robot Factory by Tinybop  : 149 Baht : แอพสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ ทดสอบหุ่นยนต์ นักเรียนสามารถเริ่มต้นเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้

18. isosceles : geometry sketchpad : Free : แอพสำหรับการศึกษาเรื่องเรขาคณิต สามารถวาด และ แทรกรูปต่าง ๆ

isosceles : geometry sketchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. My Grapher : 35 Baht : การคำนวนที่เกี่ยวกับกราฟ เหมาะสำหรับ พีชคณิต แคลคูลัส และ ตรีโกณมิติ

20. The Rock Cycle  Free : แอพที่เกี่ยวเรื่องราวของหิน ที่ทำออกมาในรูปแบบสื่ออินเทอแอคทีพ

21. Projectile  35 Baht :  เป็นแอพสอนการเคลื่อนที่แบบ Projectile แอพนี้เหมาะกับนักเรียนระดับม.ปลาย และ มหาวิทยาลัยที่เรียนเรื่อง Projectile ในวิชาฟิสิกส์

22. iPhysics  (สูตรฟิสิกส์) by Thtipong Wongsatho : Free : แอพรวบรวมสูตรวิชาฟิสิกส์ ม4-ม6

23. Easy-UnitConverter by Hosys : Free : แอพสำหรับการแปลงค่า Unit ต่าง ๆ

24.  Stephen Hawking’s Snapshots of the Universe by Random House LLC : 69 Baht : แอพเกี่ยวกับระบบจักรวาล กฎต่าง ๆ ในจักรวาล

25. IPeriodic :  ตารางธาตุ  by Thitipong Wongsatho : แอพตารางธาตุ พร้อมเทคนิคการท่องจำ เป็นภาษาไทย

26. Periodic Table of the Elements : Free : แอพสำหรับศึกษาตารางธาตุ

27. Periodic Table+ (Lite)
https://itunes.apple.com/us/app/periodic-table+-lite/id451053033?mt=8

28. QuakeFeed Earthquake Map, Alerts and News – World Earthquakes Displayed on Esri Maps : Free :

29. Celestron SkyPortal : Free

30. Pluto Safari : Free :

31. Mars Globe : Free : แอพสำหรับท่องไปในโลกของ ดาวอังคาร

32. Moon Tours : Free : แอพสำหรับท่องไปในดวงจันทร์

33.Mars Images by Powellware : Free : แอพสำหรับศึกษาภาพ 3D ของดาวอังคาร

34. Space Place Prime  by Nasa :Free : แอพของน่าซ่า ที่ทำมาเพื่อรวบรวมข้อมูลบนอวกาศ มีเนื้อหาอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

35. Cosmic Discoveries  by American Museum of Natural History : Free : แอพของพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา รวบรวมรูปภาพต่าง ๆ บน

36.NASA/JPL Images  by Amanda Gates : free : แอพรวบรวมรูปภาพ ที่มีความละเอียดสูงจากเว็บ Nasa/JPL

37. Space365 by Nasa :free : แอพที่รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของนาซ่า เช่น การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของนีล อาร์มสตรอง

38. NASA by Nasa :free : แอพของนาซ่าที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ วิดีทัศน์ และ ภารกิจสำคัญ ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนาซ่า

39. SkyORB by Realtech VR : free : แอพสำหรับศึกษาดาวเคราะห์ และ ดวงอาทิตย์ในรูปแบบ 3 มิติ

40.NASA Visualization Explorer by NASA : Free : แอพของนาซ่าสำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในอวกาศ

41. Just Science by Navim Group : Free : สำหรับศึกษาเรื่อง Climate Change ศึกษาอุณหภูมิของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี คศ 1800 – 2009

42. Physics!  by Erway Software : Free :  แอพทางด้านฟิสิกส์ สำหรับการคำนวนค่าต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เช่น Force, Mass , Acceleration, Momentum, Mass and Velocity

43.Geometry! by Erway Software : Free : แอพสำหรับเรขาคณิต เพื่อการคำนวนหาต่าง ๆ

44. Simduino by Derek Knight :  69 Baht : แอพสำหรับการเรียน Programming และ ด้านไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน

44. How to Make Electricity: Lite : Free : แอพสำหรับการเรียนรู้การสร้างกระแสไฟฟ้าแบบสนุก ๆ

45. Electronics Engineering Toolkit : Free :

46. Project Noah by Networked Organism : Free : แอพสำหรับการเรียนรู้สัตว์ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ

47. National Wildlife Refuges: Chesapeake Bay : Free : แอพเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า

48. Vector Victor by Very Alien Productions, LLC : 69 baht : สามารถสร้าง Vector (เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง) โดยการใส่ค่าลงไปในตาราง

49. MathKit – Math Solver & Physics Calculator : Free : สำหรับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์

50. Parobola : Free :  เรียนรู้เรื่องพาราโบล่า

51. Graph by VVI

52. Exploriments: Electricity – Simple Electrical Circuits in Series, Parallel and Combination by IL&FS Education and Technology Services Ltd. :  69 baht

53. Venn Diagram by International Reading Association

54. QVprep Lite Science Physics Grade 9 10 by PJP Consulting LLC

55. Pro Darts 2014 by iWare Designs Ltd.

56. VideoScience by Object Enterprises

57. Forms of Energy HD by Sprout Labs, LLC

58. Exploriments: Linear Motion – Motion Graphs by IL&FS Education and Technology Services Ltd. :  69 บาท

59. Exploriments: Linear Motion – Area under Speed and Velocity Curves by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69 บาท :

60. Exploriments: Vectors – Addition and Resolution by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69 บาท

61. Step2Step Physics LITE by Nerd Island Studios, LLC

62. Tone Generator Pro by Performance Audio : 35 baht

63. Color Uncovered by Exploratorium

64. Gravity Lab – Space Physics Simulator by Fjord42 : 35 baht

65. Exploriments: Electrostatics – Coulomb’s Law by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 99baht

66. iCircuit by Krueger Systems, Inc. : 349baht

67. Building Serial Circuits by SEBIT EGITIM VE BILGI TEKNOLOJILERI A S : 35baht

68. Building Parallel Circuits by SEBIT EGITIM VE BILGI TEKNOLOJILERI A S : 35baht

69. Semanoor Physics Formula by Semanoor International : 35baht

70. Loughborough Wave Lab by Daniel Browne

71.Bubble Spectrum HD by Bubble Imagineering Inc. : 99baht

72. Light Lab by Carl Zeiss AG

73. Newton’s Cradle for iPad by Logic Consulting LLC

74. Vernier Video Physics by Vernier Software & Technology : 179baht

75. Interactive Axes by Warm Me Up

76. SimPhysics by SimInsights Inc. :

77. Exploriments: Light – Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69baht :

78. Exploriments : Electricity – Ohm’s Law and Resistance of Devices in Electrical Circuits by IL&FS Education and Technology Services Ltd.

69baht

79. Charge in a Magnetic Field – Learn Physics the Easiest Way by Designmate (I) Pvt. Ltd. : 35baht :

80. Circuit Playground by Adafruit Industries : 99baht

81. SimplePhysics by Jundroo, LLC : 69baht

82. Vernier Video Physics by Vernier Software & Technology : Free

83. Sound Uncovered by Exploratorium : Free :

84. Sector 33 by NASA :  Free :

85. Orbit Architect by a.i. solutions, Inc. : Free

86. Electrostatic Fields by EnigmoiDesign : Free :

87. Algodoo by Algoryx Simulation AB : 179baht

88. Building Atoms, Ions, and Isotopes HD Lite by Carolina Biological Supply Free :

89. Quadratic Formula Solver by Ryan Ashcraft : Free :

90. Merck PTE by Merck KGaA : Free :

91.HudsonAlpha iCell  : Free :

92. The Virtual Bacterial ID Lab :Free :

93. Gene Screen  : Free :

Gene Screen

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Click and Learn By Howard Hughes Medical Institute : Free :  แอพสำหรับวิชาชีววิทยา

95. Virtual Cell Animations : Free :

96. Star Walk 2  : 2.99 : แอพด้านดาราศาสตร์

97. DIY Sun Science : Free :

98. DIY Human body : Free : 

99. Know your body : Free :

100. Tree book  : Free :

 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ :

http://www.educatorstechnology.com/2014/10/top-60-ipad-apps-for-teaching-steam.html

http://www.weareteachers.com/blogs/post/2014/08/09/60-apps-for-teaching-steam

back