สร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Spark Video

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย ได้เป็น Google for Education Certified Trainer และเป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรก และได้เป็น Apple Professional Learning Provider ในปี 2018