แอพ Skitch เป็นแอพสำหรับการทำ Markup สามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้จาก iTunes Store ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

https://itunes.apple.com/us/app/skitch-snap.-mark-up.-send./id490505997?mt=8

Skitch

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator