แอพ Skitch เป็นแอพสำหรับการทำ Markup สามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้จาก iTunes Store ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

https://itunes.apple.com/us/app/skitch-snap.-mark-up.-send./id490505997?mt=8

Skitch

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator