กิจกรรม Bingo ด้วย Google Slides

เช่น แจกใบบิงโก ที่ครูสร้างไว้ให้กับนักเรียนทุกคน

ครูต้องขยันสลับที่คำต่างๆ ก่อน

ให้นักเรียน กากบาท คำที่ครูประกาศออกมา เช่น ครูประกาศคำว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ นักเรียนก็กากบาท สัตว์ที่เค้าคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ทำสำเนาเทมเพลตได้

https://docs.google.com/presentation/d/1HhDU3gL5SG30IREM8lrAyn4TsY71gVO5zR-MPmdtrwo/edit?fbclid=IwAR1LQr0n3UDbPqzM7JH7ceX2CcMXMyl-uBF5FRogP6vXS9NHQ0TFKTlAOek#slide=id.g13be515cb5f_0_7

หรือกดทำสำเนาที่นี่

https://docs.google.com/presentation/u/2/d/1HhDU3gL5SG30IREM8lrAyn4TsY71gVO5zR-MPmdtrwo/copy

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋ไก๋ไฮเทค ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู Google Certified Innovator / Google Certified Trainer