วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน iTunes U
วิธีการดูบทเรียนออนไลน์ iTunes U
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน  iTunes U
วิธีการเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน iTunes U
วิธีเข้าไปดูบนเรียนออนไลน์บน iTunes U
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider