วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน iTunes U
วิธีการดูบทเรียนออนไลน์ iTunes U
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์
วิธีเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน  iTunes U
วิธีการเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์บน iTunes U
วิธีเข้าไปดูบนเรียนออนไลน์บน iTunes U
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer