27 มกราคม 2562 : จัดอบรมการสร้าง Infographic ด้วย iPad ให้กับผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมก็มีจากหลายหลายอาชีพกันเลยทีเดียว เช่น วิทยากร พนักงานฝ่ายขาย ทีม HR จากองค์กรต่างๆ และ คุณแม่ลูกสองที่ทำเรื่องขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider