ภาพรวม

การเรียนเขียนโค้ดจะช่วยสอนให้เด็กรู้จักวิธีแก้ปัญหาและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นกิจกรรมสนุกๆ พร้อมๆ ไปกับการเรียนเขียนโค้ดแบบบล็อก (Blocked Based)  รวมถึงสร้างแอพต้นแบบ (Prototype) ซึ่งเด็กๆจะได้เนรมิตไอเดียให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์

 1. เด็กๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดการเขียนโค้ดด้วยกิจกรรมช่วยกันคิด ช่วยกันทำโดยผ่านแอพ Visual Block ไขปริศนา
  ในแอพอย่าง Tynker หรือ Hopscotch บน iPad
 2. เด็กๆ จะได้เทคนิค และ ไอเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ iPad เพื่อการเรียนรู้มากขึ้น 
 3. เด็กๆ จะได้ช่วยกันระดมสมอง วางแผน พัฒนาแอพต้นแบบโดยจัดทำผ่านแอพ Keynote

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุ 8 – 12 ขวบ 

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน ( 30 ชั่วโมง )

เนื้อหาการอบรม 

 • ทำความรู้จักกับโค้ด และ การคิดแบบคอมพิวเตอร์  
 • ชุดคำสั่ง และ ลำดับ คืออะไร Commands and Sequences 
 • กิจกรรมรู้จักกับ อัลกอริทึ่ม (Algorithms) 
 • กิจกรรมรู้จักกับ Loops
 • กิจกรรมรู้จักกับ Decomposition
 • กิจกรรมรู้จักกับ Debugging
 • อะไรคือ Events
 • อะไรคือ Conditional Statements
 • อะไรคือ Variables 
 • ระดมสมองเพื่อแอพต้นแบบกัน (Making App Prototype)

วิทยากร

ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ได้ร่วมงานกับ Apple ในปี 2015 ในตำแหน่ง Apple Professional Development Consulant (Contractor)โดยเป็นทีมที่ปรึกษาในโครงการ TIM ( Transformation for Motion) เพื่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ตลอด 4 ปีในโครงการ TIM ครูเก๋ได้ทำงานด้านการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนการศึกษาไทย โดยเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ครูเก๋มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยได้อบรมเครื่องมือต่างๆ บน iPad และ Mac มาตลอด รวมถึงครูเก๋ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการรับรองจาก Apple (Apple Professional Learning Provider) 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย เธอได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator