ปัจจุบันการเป็นวิทยากร หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอัพเดทความรู้ให้ทันสมัย ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเตรียมการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในกิจกรรมการอบรม และ การประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ ซึ่งในหลักสูตร Infographic by iPad นี้จะเป็นการแนะนำเครื่องมือพื้นฐานบน iPad เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นวิทยากรนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยเตรียมสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้

ซึ่งการใช้ iPad จะสะดวกต่อการพกพา และ สามารถปรับแต่งสื่อได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการอบรมในกรณีผู้เรียนมีอุปกรณ์ iPad อีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. ได้เรียนรู้เครื่องมือ iPad เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรมการอบรมให้ดูน่าสนใจ และ ดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับผู้เข้าอบรมได้ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยี
  2. ได้เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ บน iPad เพื่อสร้างสื่อการอบรม เช่น Graphic หรือ วีดีโอนำเสนอ เพื่อการเล่าเรื่องราว
  3. ได้เรียนรู้เทคนิคอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ iPad เพื่อการจัดอบรม เช่น สามารถนำ iPad ขึ้นจอทีวี หรือ Projector ได้สะดวก รวดเร็ว และ ดูน่าเชื่อถือ

เนื้อหา

  1. แนวทางการทำภาพ Graphic แบบ Infographic และดูน่าสนใจ ผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ ในแอพ Keynote
  2. แนวทางการสร้างและตัดต่อวีดีโออย่างง่าย ผ่านแอพ Clips
  3. การสร้างงานแอนิเมชั่นที่ทำให้สื่อการสอนน่าสนใจ และ ดึงดูดผู้เรียน
  4. การใช้แอพอื่น ๆ เพื่อใช้ออกแบบกิจกรรมการอบรมอย่างสร้างสรรค์

วิธีการฝึกอบรม

  • กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง จับมือทำ โดยผู้เข้าอบรมจะมีอุปกรณ์ iPad
  • ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโหลดแอพไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้ : Keynote (by Apple) , Clips (by Apple) หากติดปัญหาสามารถสอบถามที่ Line ID : @inspirelearner หรือ เฟซบุ๊คเพจ : เก๋ไก๋ไฮเทค (facebook.com/inspirelearner)

วิทยากร

คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล วิทยากรอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google

ขอขอบคุณมากที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเราค่ะ

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider