ภาพรวม

กิจกรรมการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเพื่อให้อาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ iPad เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ และ หลากหลาย ผู้เข้าร่วมสามารถตัดต่อวีดีโอผ่านโปรแกรม iMovie และ Clips ที่มาพร้อมกับเครื่อง iPad ซึ่งทำได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอมาก่อน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ และ โปรแกรมท่ี่มาพร้อมเครือง iPad เพื่อสร้างงานนำเสนอ ในรูปแบบ การสร้างสื่อการสอน หนังสือดิจิตอล และสามารถตัดต่อวีีดีโอได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เช่นการซ้อนภาพ Picture in Picture การใส่เอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มอรรถรสในการนำเสนอได้
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิค และ ไอเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ iPad ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศัึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป 

Apps ที่ใช้ในการอบรม

Keynote , Pages, Clips และ iMovie 

เนื้อหาการอบรม 

  • รู้จักกับเครื่องมือสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ ผ่าน แอพ Keynote และ Pages 
  • รู้จักกับเครื่องมือสร้างและตัดต่อวีีีดีโอให้น่าสนใจ แอพ iMovie และ แอพ Clips 
  • เทคนิคการตัดต่อ ใส่เอฟเฟ็กต์ เพิ่มค่าความเร็ว การซูมภาพ การใส่ Subtitle 
  • การซ้อนภาพบนหน้าจอ (Picture in Picture) การใส่เสียงและเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ในวีดีโอ 
  • การ export วีดีโอเพื่อนำไปใช้งานใน Youtube หรือ Social Network อื่น ๆ 
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย คุณเก๋เป็น Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย และ ได้เป็น Google for Education Certified Trainer รวมถึง และได้เป็น Apple Professional Learning Provider