ได้รับเชิญไปสอนที่สามย่านมิตรทาวน์ 10 มีนาคม 2020 หัวข้อ Infographic with iPad ระยะเวลาเพียง 1.30 ชม. ก็ทำให้ทุกคนสามารถสร้าง Infographic ของตัวเอง ผ่าน iPad ได้ดี

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล ที่ปรึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู เป็นคนชอบเรียนรู้ และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา Google Certified Innovator คนไทยคนแรกในประเทศไทย เป็น Google Certified Trainer รวมถึง และได้รับการยอมรับจาก Apple ให้เป็น Apple Professional Learning Provider