การสร้างวีดีโอเพื่อเล่าเรื่องราว แบ่งปัน และ แลกเปลี่ยนไอเดีย เป็นที่นิยม และ ถูกเรียกว่า ‘Vlog’ เราสามารถสร้าง และ ตัดต่อวีดีโอผ่านโปรแกรม iMovie และ Clips ที่มาพร้อมกับเครื่อง iPhone ซึ่งทำได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอมาก่อนเลย 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้แอพ iMovie และ Clips  ใน iPhone เพื่อตัดต่อวีีดีโอ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เช่นการซ้อนภาพ Picture in Picture การใส่เอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มอรรถรสในการนำเสนอได้ 
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิค และ ไอเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ iPhoneให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น 

ระยะเวลาการอบรม

3 ชั่วโมง 

เนื้อหาการอบรม 

  • การเริ่มต้นใช้งาน iMovie และ แอพ Clips 
  • เทคนิคการตัดต่อ ใส่เอฟเฟ็กต์ เพิ่มค่าความเร็ว การซูมภาพ การใส่ Subtitle 
  • การซ้อนภาพบนหน้าจอ (Picture in Picture) 
  • การใส่เสียงและเอฟเฟ็กต์ต่างๆ 
  • การ export วีดีโอเพื่อนำไปใช้งานใน Youtube หรือ Social Network อื่น ๆ 

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการรับรองจาก Apple (Apple Professional Learning Provider) 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
คุณเก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย เธอได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator