27 มกราคม 2562 : จัดอบรมการสร้าง Infographic ด้วย iPad ให้กับผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมก็มีจากหลายหลายอาชีพกันเลยทีเดียว เช่น วิทยากร พนักงานฝ่ายขาย ทีม HR จากองค์กรต่างๆ และ คุณแม่ลูกสองที่ทำเรื่องขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator