27 มกราคม 2562 : จัดอบรมการสร้าง Infographic ด้วย iPad ให้กับผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมก็มีจากหลายหลายอาชีพกันเลยทีเดียว เช่น วิทยากร พนักงานฝ่ายขาย ทีม HR จากองค์กรต่างๆ และ คุณแม่ลูกสองที่ทำเรื่องขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator