ควบคุมการใช้งาน iPad ของลูกหลาน (เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู) ผ่านการตั้งค่า Guided Access ซึ่งเป็นเมนูสำคัญอีกอย่างในเรื่องของ Accessibility บน iPad ไปเรียนรู้การตั้งค่ากันเลยค่ะ 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
เก๋เป็นคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ มีแรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ความฝันก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย และได้รับการ Certified จาก Apple และ Google คุณเก๋ได้รับการ Certified ดังต่อไปนี้ Apple Professional Learning Provider , Google Certified Trainer และ Google Certified Innovator