ควบคุมการใช้งาน iPad ของลูกหลาน (เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู) ผ่านการตั้งค่า Guided Access ซึ่งเป็นเมนูสำคัญอีกอย่างในเรื่องของ Accessibility บน iPad ไปเรียนรู้การตั้งค่ากันเลยค่ะ 

จารุณี สินชัยโรจน์กุล
จารุณี สินชัยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของผู้เรียน ได้รับการ Certified จาก Apple และ Google 1) Apple Professional Learning Provider 2) Google Certified Trainer 3) Google Certified Innovator